Nyheter

I förra veckan annonserade vi om ersättare till kassörsuppdraget i styrelsen. Nuvarande kassör aviserade redan vid 2023 års Årsmöte att han avgår under 2024. 

 

Valberedningen söker nu även ny ledamot med ansvar för badbryggorna samt ny ledamot med ansvar för båtbryggor. Kontakta Valberedningen om du känner dig manad att delta, eller vet om någon som kan tänka sig att delta. 

Valberedningen står på Mitt Sund / Styrelse Förtroendevalda.

 

Nedan kommer en kort beskrivning av vad som ingår.

Uppdrag badbryggor

- Ordna så att rampbryggor kommer i på våren och upp på hösten

- Ordna så att simlinorna kommer på plats dels mellan badbryggorna men även ytterkanten som markerar badområdet (och används för siborgarmärket)

- Se till att sjöbotten närmast stranden inte har vassa föremål som kommit in under vintern. 

Självklart tar man hjälp av andra på en av arbetsdagarna eller en annan dag vilket som passar bäst. 

 

Uppdrag båtbryggor

- Hålla koll på båtplatser

- Fördela båtplatser vid förändringar

- Ordna så att badstegar kommer på plats inför sommaren och upp inför vintern

- Ge kassören underlag för debitering av båtplats

Självklart även här att man tar hjälp på en arbetsdag gällande badstegar. 

 

Uppdrag kassör

- Ha koll på ekonomin

- hantera betalning av fakturor

- planera budget för kommande år

- följa upp budget för innevarande år. 

 

231127

Styrelsen

Styrelsens eminente ålderman Rolf Hage (kassör) kommer att avsluta sitt långvariga uppdrag till nästa Föreningsstämma i april 2024. 

Valberedningen (och styrelsen såklart) söker därför en intresserad medlem som kan tänkas åta sig detta uppdrag. 

Känner du dig manad, tveka inte utan hör av dig till valberedningen direkt. 

Valberedning

Per-Anders Söderdahl Sund 62 (sammankallande)

Jan-Olof Bengtsson Sund 147

Susanne Jonsson, Sund 82

 

Epost och telefonnummer finns i medlemsmatrikeln när du loggat in under Mitt Sund/Medlemsmatrikel. 

 

231120

Styrelsen

Diken

På förekommen anledning:

Vi är några stycken som har upplevt att vattnet inte riktigt rinner undan i diket framför tomten mot anslutande väg. Vi som har diken där. Åtminstone undertecknad och ett par till har noterat att vägtrumman under infart till egen tomt har beckat igen och inte släpper igenom vatten från ena diket till andra. Detta är ett ansvar för den enskilde tomtägaren (enligt föreningens stadgar från föreningens start på 60-talet och som fastställdes på nytt under 2023 års Årsmöte), att se till att vägtrumma under infart till egna tomten hålls rent från smuts och annat som kan täppa igen det så att vatten kan rinna så som det var tänkt. Kika gärna i stadgarna som du hittar här Sunds Tomtägarförening - Stadgar (sundinfo.se)

Styrelsen uppmanar alla tomtägare som har ett rör under infart till egna tomten att se efter om det är fritt eller stopp eller något däremellan, helt enkelt att se över status på dikestrumman under infarten. Det kan var lite sent påtänkt då kylan är kommen, men vi uppmanar ändå alla att se över saken under det närmsta halvåret. Se gärna om det går att blåsa rent. 

Under våren när värmen kommer åter planerar vi att få hit en spolmaskin och blåsa rent de trummor som man inte lyckats få rent i, samt övriga trummor som hör till föreningen i stort. Trummor som har fallit för åldersstrecket bör bytas så snart det är möjligt, en kostnad som faller på den enskilde tomtägaren enligt nuvarande stadgar enligt paragraf 5. Det gäller mig som ordförande såväl som alla medlemmar.

På vissa ställen har det uppmärksammats att stopp orsakat vattenflöde som runnit ut över vägbanan och frusit till is vintertid. Det vill vi gärna få bort. Det troliga är att inte särskilt många har gjort översyn sedan 60-talet om man inte bytt vägtrumma till en större när behov uppstått. Är det flera som behöver göra något åt saken kanske det går att ordna en gemensam bytesrunda för att få ner kostnaden. Men börja med att rensa, det kan hålla flera år till efter det. 

Granar

Styrelsen har fått kontakt med en firma som kan hjälpa oss att gallra ur våra gemensamma skogsområden. Generellt sätt önskar vi främst få bort gran från markområden, i enlighet med Skogsvårdsplanen (Kan läsas här 2021-Sund-Gronomradesplan-for-Sunds-tomtagareforening-Musko.pdf (sundinfo.se))

I tillägg till den vill vi gärna informera om att den som önskar ha en julgran hemma, men tycker de är dyra att köpa, kan hugga en själv i våra skogsområden eller dikeskanter (t.ex. i nedre fårhagens krondike). Styrelsen vill dock att den som hugger en gran (typ 1-2 m hög) tar hand om allt ris som inte kommer att användas. t.ex. de som står i krondiket är kanske 3-4 m höga, man använder gärna övre halvan men måste i gengäld ta med sig och destruera reste själv. Det ska inte ligga kvar på marken, inte heller högstubbar på nån meter eller två. Ta ner allt, bränn det som inte används. 

På sikt får vi kanske bort granen eller i vart fall den mängd som idag är utbredd. Vår Skogsvårdsplan förespråkar att vi främjar tall och löv framför gran, som gör marken mörk och skuggig i stammens närhet jämfört med tall och löv som silar ljuset genom grenverket på ett helt annat sätt. Vi önskar även att det finns luckor om 8-15 m mellan trädstammar så att de kan bli tjocka och höga men ändå ge fina utrymmen för djur och människor att vistas i. 

Kort sagt, önskar ni en gran, hugg gärna en i våra gemensamma utrymmen. Det finns säkert allt från 1m höga för det lilla hushållet till 2,5 för den med högt till tak hemma. 

 

231118

Roger Cederlöf

Ordförande

 

För ett par veckor sedan togs en liten promenad runt Källviksudd för att se över området. Det framkom några saker som bör ordnas upp den närmsta tiden. 

Ved:

- Det finns ett antal döda träd märka med ett rött kryss (sprayfärg) som kan tas ned. Görs det i närtid (närmsta halvåret/året) och samtidigt kapas upp och klyvs går det med all trolighet att eldas med i kaminer och vedspisar. Det står medlemmar fritt att ta ner för eget bruk, dock vill vi vet att man följer Säker Skogs rekommendationer om minst 2 personer på plats, helst fler. Se vidare på Säker Skogs hemsida där praktisk information finns för att undvika olyckor. https://sakerskog.se/praktika-info/arbetsteknik-och-utrustning/

 

Sedan finns några arbetsuppgifter kvar om det är någon som ännu inte hunnit med sina dagar för i år. Det ska hur som helst ordnas före sommaren 2024. 

- Mellan vägbommen och inre parkeringen vid Källviksudd skall sly från hassel tas bort. Det gäller plana ytan ca 5-10 m närmast vägen på högersida när man går in mot parkeringen. Där skogspartier övergår i slänt får det växa som det gör. Borttaget sly läggs på flishögen vid parkeringen. 

- Ett stort träd vid inre parkeringen har en avbruten tjock gren som hänger utåt/nedåt. Den ska tas ner innan den kommer av sig självt. 

- Mellan inre parkeringen och badet finns på höger sida en stor hög med rester från ett nedtaget träd, stubbar, grenar m.m. Denna ska tas bort och flyttas till högen vid parkeringen som skall flisas. Förhoppningsvis innan flisbilen anländer. 

- Längs med stigen på bergskammen skall aspsly tas bort. Det gäller främst en bit ovanför hundbadet och en bit ut mot Kanalvägen till, men hela stigen där sly finns bör det tas bort. Sly kan läggas på flishögen. 

- Ungefär vid Sundsvägen 5 finns en nedfallen trädstam på vänster sida vid elstolpen. Den bör tas ned och inte luta mot staglinan. 

Kontakta grönområdesansvarige avseende ovanstående uppgifter om någon medlem avser att ordna något före årets slut. 

 

Så passar vi på att önska en skön allhelgonahelg vädret till trots. 

 

23-11-04

/Styrelsen

Arbetsdag

Vi börjar i omvänd ordning och vill sent omsider påminna om sista schemalagda arbetsdagen för 2023 nu på lördag 7 oktober. Har du en dag kvar och tid över, välkommen till Sunds bryggor och en arbetsdag. 

Bryggor

Som säkert några av er har sett finns våra båtbryggor vid Sund uppmärkta som Småbåtshamn på Lantmäteriets och Naturkartans kartor. VI har haft kontakt med Lantmäteriet för att om möjligt få dem att ändra uppmärkning och nu för andra gången fått svaret att ingen ändring kommer att ske. Deras svar är följande 

” Många objekt i vår karta är av karaktären insamlat efter vad som syns i flygbild. Den nu diskuterade småbåtshamnen är väldigt tydlig och ska därmed redovisas i kartan. ”

Symbolen Småbåtshamn är inte samma sak som Gästhamn. Om ni upplever problem med att allmänheten blandar ihop begreppen får ni skylta eller vidta andra lämpliga åtgärder.

 

Med det får vi släppa den saken och i egen regi beskriva vad som avses. 

 

Båtar

När det kommer till båtar och hamnar har vi som nämnts tidigare blivit ålagda att upprätta en avfallshanteringsplan för vår "båtklubb". Vi har förklarat ett flertal gånger att vi är en Tomtägareförening och ingen båtklubb, men att föreningen enligt stadgarna tillhandahåller en båtplats per tomt för den som så önskar. Dessvärre är antalet föreningsdefinitioner begränsade och SMOHF och andra myndigheter väljer bland de som finns. 

Styrelsen har därefter beslutat att föreningens hamnar får byta namn officiellt till Bryggorna vid Sund och Bryggorna vid Källviksudd. I folkmun kanske de gamla benämningarna kommer att leva kvar. 

Vidare finns avfallshanteringsplanen på intranätet samt en uppdaterad information om båtplatser. I den tillåter vi bland annat att båtvagnar och båtsläp att stå på bryggplan under sommaren när den egna båten ligger i sjön. När båten tas upp för vintern skall båt och släp ställas vid egen tomt och inte stå kvar på bryggplan. Vi har inga möjligheter till oljeavskiljare, inget vatten för spolning, ingen el för tvätt eller annan tillämpning vid någon av våra bryggplatser. Vi planerar inte heller för detta då det aldrig varit föreningens avsikt tidigare och inte heller för framtiden. En kvalificerad gissning är att detta skulle medföra betydligt högre avgifter för var och en men även mer arbete för hela föreningen. Den som har båt får ta hand om eventuellt avfall på bästa sätt själv precis som vi har gjort sedan föreningen grundades för drygt 60 år sedan. 

För mer information hänvisas till den uppdaterade informationen under rubriken Mitt Sund / Båten. 

Styrelsen 231005 

Annonser