Nyheter

På allmän begäran kommer här en bild på den älg som segnade ner i Sundshamn 9 oktober och senare avled. Troligtvis hade den bråkat med en annan älg. Den togs senare hand om av Putte gräv. 

/Styrelsen

Arbetsdagar, SMOHF inspektion, vass och annat.

Arbetsdagar:

Först av allt ett stort tack till alla som deltagit under årets arbetsdagar. Ni har alla gjort ett fantastiskt jobb, både ni som varit med på de 6 dagar enligt kalender men även ni som gjort sysslor på beting. Alla uppgifter är välkomna för vi ska kunna sköta om föreningens allmänna marker. 

Landgångar till badbryggor är upptagna sedan en tid. Det ligger ris kvar på Utgårdsvägen som ska transporteras till Källviksudds parkering i närtid. Ännu ett beting som faller väl ut. 

Inspektion:

2017 gjordes en första inspektion av Sunds hamn då SMOHF (Södertörns miljö- och hälsovårdsförbund) började granska båtplatser lite mer i detalj. Vi blev klassade med låg risk vid den tidpunkten, då alla medlemmar är uppmanade att hålla sin båt på egen tomt eller annan plats men inte vid Sunds hamn. I vart fall inget större än en eka eller liknande roddbåt. 

2019 gjordes en uppföljning då man från SMOHFS sida ville klassa oss som Båtklubb med tillhörande krav på spolplatta, omhändertagande av spilloljor etc. Då blev vi plötsligt uppgraderade till högre risk med en högre avgift som följd. 

nu i sep 2022 var det dags igen (var 3e år) och denna gång förstod man att, även om vi har fler än 50 båtplatser, så är vi inte en båtklubb. Vi har ingen el i vare sig Sunds hamn eller Källviksudd, vi har ingen spolplatta och tillåter inte medlemmar att tvätta och måla och greja med båten på dessa platser utan det får ske annorstädes. Vi blev dock uppmanade att valla in dunkar i containern för att minska risken att dunkar springer läck och vätska rinner ner i marken under. Det betyder att vi ska låta alla typer av farliga vätskor stå i en större balja som kan samla upp eventuellt läckage. Under vecka 41 ordnade vi de sista invallningarna och rapporterade sedan till SMOHF. SMOHF ansåg dessutom att vi inte skulle ha uppgraderats för 3 år sedan och återbetalade därför den förhöjda avgiften för de 3 åren. Det var oväntat men välkommet. 

Vass:

Under helgen som gick har vi dessutom låtit slå vassen ute i vattnet vid Sundshamn runt bryggorna samt vid Lilla badet. se bilder. I och med det hoppas vi att båtägare längre in vid bryggorna ska lättare komma in med sina båtar utan att fastna med motorn. 

Annat:

Tidigare under hösten hade undertecknad kontakt med en virkesuppköpare om gallring i våra skogsområden. Denne är lite svår att få tag i och jag har nu kontaktat ett större skogsbolag som ska titta på gallringspotentialen och eventuellt hjälpa oss med det. Vi ska pratas vid igen i närtid och förhoppningsvis kan vi påbörja arbetet under vintern. 

 

/Roger Ordf 221021

 

 

Arbetsdagar, döda träd och grönområde m.m.

Nu på lördag 8/10 är det höstens sista arbetsdag. Den som vet med sig att man inte hunnit tidigare i år har chansen att göra klart årets insats. 

Skulle det ändå inte passa kan man göra upp med en arbetsledare om beting.

Och som av en händelse är det tillåtet att elda ris och löv under vecka 41-42 med tillhörande helg före och efter, det vill säga nu till helgen är det första eldningstillfället - t.ex. under arbetsdagen om det skulle vara mycket att ta hand om. 

 

Styrelsen får information om döda träd som kan riskera att rasa olyckligt. Vi åker och tittar på de utpekade träden så snart vi kan och tar ner dem vartefter. Vi vill tacka för uppmärksamma tomtägare för informationen. 

 

När det gäller grönområden utöver skogspartier kan vi äntligen meddela att föreningen har blivit med Grönområdesansvarig. Styrelsen har utökats med en tillförordnad ledamot (men vi räknar henne som ordinarie trots att det nog krävs stämmobeslut i sak). 

Agneta Sallhed Canneroth har erbjudit sig att ta ansvar för grönområden. Hon har varit på Muskö sedan före det att hon föddes kan man säga. Vi uppdaterar information under Mitt Sund/Styrelse Förtroendevalda med hennes uppgifter.

 

/Styrelsen

Hej.

 

Beläggningsarbetet på Sundsvägen och Höjdkroken kommer inte att ske idag måndag 26 september utan kommer att ske tisdag den 27 september istället. Och detta pga regn.

 

// Peter

Beläggningsarbetet som utförts på Sundsvägen och Höjdkroken kommer att fortsätta på måndag den 26 september. Bomvägen via Tasstäppebacken kommer att hållas uppe denna dag.

Förhoppningsvis blir dom klara på måndag.

 

// Peter

Annonser