Nyheter

Som svar på en kommentar på förra nyheten ändrar vi tid för när kanoter, kajaker och surfingbrädor skall vara borta från stället vid Sundshamn. 

Den 19 november skall alla flytetyg vara hemtagna. Det är en söndag och de som har sin sak där bör hinna med att flytta den till tomten. 

 

/Roger Cederlöf

Hagar:

Som ni säkert har sett, i vart fall de som varit ute på ön senaste veckan, har vi fått hjälp att slå gräset i våra fårhagar inför vintern. Micke Öhman hade fått frågan och nu blev det av. Även den så kallade potatisåkern har fått gräset slagit. Det är tänkt att vi ska få hjälp att plöja den åkern med för att till våren ge möjlighet att köra med jordfräs (vanlig fräs, inget vildsvin) och sedan ge möjlighet att odla potatis eller annat. Förutsättningen är såklart att man behöver stängsla in området som odlas upp. Hur det ska gå till och vem som står för kostnaden är inte beslutat, men tanken är nog att de som är intresserade går samman och stänglar in området. Som sagt, det återstår en del att besluta om. 

 

Båtar:

I mitten av Juni fick styrelsen meddelande om att det ställs nya krav på "båtklubbar" om hantering av avfall från båtägare. Man ska upprätta en avfallshanteringsplan och skicka in den till SMOHF senaste 30 augusti i år. Styrelsen har jobbat lite med saken under sommaren men fick tidsnöd senaste veckorna varpå undertecknad skicka in ett mejl med ansökan om anstånd till måndag 4 sep. 

Vad gäller "båtklubb" har vi under flera år försökt få SMOHF förstå att vi är en Tomtägareförening som erbjuder tomtägare en båtplats. Vi är ingen båtklubb. Tyvärr har myndigheterna begränsat begreppen så vår föreningen klassas om både och. Styrelsen har därför kommit fram till följande:

 • Föreningen tillhandahåller båtplatser som vanligt, och som står i stadgarna sedan föreningen grundades. 
 • Båthamnarna kommer att byta officiellt namn till Sunds båtbryggor och Källviksudds båtbryggor. Gamla namn kan leva kvar ändå. 
 • Båtvagnar och trailers tillåts stå på hamnplan vid Sundshamn under båtsäsongen. Så långt in som möjligt för att frigöra så stor gräsyta som möjligt. 
 • När en båt tas upp skall denna transporteras i möjligaste mån till den egna tomten eller där den vanligtvis står under vintern. Inga båtar tillåts var kvar på hamnplan under vintertid. 
 • Tomma båttrailers skall flyttas från hamnplan och får inte stå kvar under vintern. 
 • Alla kanoter, kajaker och surfingbrädor skall plockas hem till sin ägare senast 15 oktober.

Sedan föreningen bildades har regler för hantering av båtar och det eventuella avfall som kan uppstå ändrats. Med rätta har regler blivit hårdare för minska miljöavtrycket i skärgården. Dock har föreningen aldrig haft avfallskärl för hantering av toatankar ombord, sopor som tagits med hem eller farligt miljöavfall såsom batterier, kemiska vätskor eller liknande. Vi är en tomtägareförening, inte en båtklubb. Vi har heller inte tillgång till båttvätt, spolplatta, elektricitet, oljeavskiljningsfilter m.m. som finns vid båtklubbar. Föreningen tänker fortsätta på den linjen och har därför tagit fram en avfallshanteringsplan enligt de nya reglerna som kom 1 maj 2023. Dessa gäller från och med 1 januari 2024. Den utgår från principen att var och en som har en båt, vid en båtplats vid någon av Sunds bryggor, själva har ansvar för allt avfall som kan tänkas uppstå. Exempel på sådant är:

 • Hushållssopor. Dessa tas med hem och läggs i soptunnan vid tomten, eller vid den gästhamn man besökt under dagen. 
 • Toatank. Om båten har toalett ombord skall denna tömmas vid en sådan gästhamn där detta tas emot. 
 • Båttvätt. Lämpligtvis ordnas båttvätt i Nynäshamn eller på annan plats där sådan finns. 
 • Farligt avfall. Eventuellt farligt avfall tas med av båtägaren och lämnas på avsedd plats på en återvinningsstation. 
 • Båtskötsel (slipning, målning etc.). Detta görs på egna tomten eller på avsedd plats enligt gällande miljöregler för att undvika att det påverkar miljon. T.ex. med presenning under som samlar upp partiklar, som sedan lämpas till återvinningen. 

Informationen gällande båtar kommer att uppdateras under den närmaste tiden, vi flaggar som en nyhet när det är dags. Avfallshanteringsplanen kommer att läggas upp i samband med det. 

 

Det blev ett långt nyhetsbrev denna gång, förhoppningsvis orkade du läsa ända hit och gjorde du det önskar jag dig en riktigt bra helg. 

 

230902 

Roger Cederlöf

Asfalteringsarbeten skall utföras i Tasstäppebacken samt på Sundsvägen. Då man inte ville ha ökad trafik på Tasstäppan när det är nyasfalterat så ändrar vi lite i planerna. Man utför idag underhållsarbeten på Tasstäppan sen kommer man imorgon tisdag att börja med Sundsvägen 140 meter och detta kommer att ta ca 3 - 4 timmar då Sundsvägen nyasfalterade del är avstängd för trafik. Trafik kan ske via Sånö och bomvägen. När asfalteringen är klar ca lunch-tid på tisdagen hävs all restriktioner och normal framkomlighet är möjlig.

Väginformation.

Under de närmaste veckorna kommer det att utföras en del asfaltering. Först i backen upp mot Tasstäppan och sedan utmed Sundsvägen. 

Trolig start är omkring vecka 34 som startar den 21 augusti. 

Boende i Tasstäppan har fått tillåtelse att köra in via Sundsvägen, Mellankroken och Sånövägen för att komma ner till sina stugor. Bommen Sånövägens vändplan kommer att stå öppen. Det kan därför bli lite mer trafik under några dagar.

I gengäld kommer boende utmed Sundsvägen, Sånö, Mellankroken, Utgårdsvägen och Midsommarsvängen att kunna köra in via Tasstäppebacken när asfaltering pågår på Sundsvägen. Även detta beräknas pågå som mest några dagar.

 

Soptunnor.

Vi fick idag in ett tips från en medlem om en typ av lås som kan monteras på soptunnor och matavfallstunnor. 

https://smartaskydd.se/products/53-las/las-till-soptunna-avfallskarl/las-till-soptunna-oppnas-automatiskt-vid-tomning

De kostar förvisso 459 kr/st men blir billigare en tidigare föreslagna inhägnad i trä, som styrelsen föreslog i våras. 

Låset öppnas även när tunnan hänger upp-och-ned men inte när den faller omkull och blir liggande. Kanske kan man på sikt slippa vildsvinens framfart i området, eller åtminstone på egna tomten. 

 

140823

Roger Cederlöf

Det ligger stockar kvar vid sundsvägen, dels nära nr 8 (1:61) dels nära nr 14 el 16 (1:58, 1:57) och i diket mitt emot, men även på Kanalvägen 20 (1:115). Även vid kanalvägen nära Vikens brevlådor. 
Främst döda granan men även sälg som gått av.

Det är fritt fram att hämta för eget bruk. Dock måste man kapa själv då stockarna håller 4-5 m i längd 

/Styrelsen

Annonser