Nyheter

För ett par veckor sedan togs en liten promenad runt Källviksudd för att se över området. Det framkom några saker som bör ordnas upp den närmsta tiden. 

Ved:

- Det finns ett antal döda träd märka med ett rött kryss (sprayfärg) som kan tas ned. Görs det i närtid (närmsta halvåret/året) och samtidigt kapas upp och klyvs går det med all trolighet att eldas med i kaminer och vedspisar. Det står medlemmar fritt att ta ner för eget bruk, dock vill vi vet att man följer Säker Skogs rekommendationer om minst 2 personer på plats, helst fler. Se vidare på Säker Skogs hemsida där praktisk information finns för att undvika olyckor. https://sakerskog.se/praktika-info/arbetsteknik-och-utrustning/

 

Sedan finns några arbetsuppgifter kvar om det är någon som ännu inte hunnit med sina dagar för i år. Det ska hur som helst ordnas före sommaren 2024. 

- Mellan vägbommen och inre parkeringen vid Källviksudd skall sly från hassel tas bort. Det gäller plana ytan ca 5-10 m närmast vägen på högersida när man går in mot parkeringen. Där skogspartier övergår i slänt får det växa som det gör. Borttaget sly läggs på flishögen vid parkeringen. 

- Ett stort träd vid inre parkeringen har en avbruten tjock gren som hänger utåt/nedåt. Den ska tas ner innan den kommer av sig självt. 

- Mellan inre parkeringen och badet finns på höger sida en stor hög med rester från ett nedtaget träd, stubbar, grenar m.m. Denna ska tas bort och flyttas till högen vid parkeringen som skall flisas. Förhoppningsvis innan flisbilen anländer. 

- Längs med stigen på bergskammen skall aspsly tas bort. Det gäller främst en bit ovanför hundbadet och en bit ut mot Kanalvägen till, men hela stigen där sly finns bör det tas bort. Sly kan läggas på flishögen. 

- Ungefär vid Sundsvägen 5 finns en nedfallen trädstam på vänster sida vid elstolpen. Den bör tas ned och inte luta mot staglinan. 

Kontakta grönområdesansvarige avseende ovanstående uppgifter om någon medlem avser att ordna något före årets slut. 

 

Så passar vi på att önska en skön allhelgonahelg vädret till trots. 

 

23-11-04

/Styrelsen

Arbetsdag

Vi börjar i omvänd ordning och vill sent omsider påminna om sista schemalagda arbetsdagen för 2023 nu på lördag 7 oktober. Har du en dag kvar och tid över, välkommen till Sunds bryggor och en arbetsdag. 

Bryggor

Som säkert några av er har sett finns våra båtbryggor vid Sund uppmärkta som Småbåtshamn på Lantmäteriets och Naturkartans kartor. VI har haft kontakt med Lantmäteriet för att om möjligt få dem att ändra uppmärkning och nu för andra gången fått svaret att ingen ändring kommer att ske. Deras svar är följande 

” Många objekt i vår karta är av karaktären insamlat efter vad som syns i flygbild. Den nu diskuterade småbåtshamnen är väldigt tydlig och ska därmed redovisas i kartan. ”

Symbolen Småbåtshamn är inte samma sak som Gästhamn. Om ni upplever problem med att allmänheten blandar ihop begreppen får ni skylta eller vidta andra lämpliga åtgärder.

 

Med det får vi släppa den saken och i egen regi beskriva vad som avses. 

 

Båtar

När det kommer till båtar och hamnar har vi som nämnts tidigare blivit ålagda att upprätta en avfallshanteringsplan för vår "båtklubb". Vi har förklarat ett flertal gånger att vi är en Tomtägareförening och ingen båtklubb, men att föreningen enligt stadgarna tillhandahåller en båtplats per tomt för den som så önskar. Dessvärre är antalet föreningsdefinitioner begränsade och SMOHF och andra myndigheter väljer bland de som finns. 

Styrelsen har därefter beslutat att föreningens hamnar får byta namn officiellt till Bryggorna vid Sund och Bryggorna vid Källviksudd. I folkmun kanske de gamla benämningarna kommer att leva kvar. 

Vidare finns avfallshanteringsplanen på intranätet samt en uppdaterad information om båtplatser. I den tillåter vi bland annat att båtvagnar och båtsläp att stå på bryggplan under sommaren när den egna båten ligger i sjön. När båten tas upp för vintern skall båt och släp ställas vid egen tomt och inte stå kvar på bryggplan. Vi har inga möjligheter till oljeavskiljare, inget vatten för spolning, ingen el för tvätt eller annan tillämpning vid någon av våra bryggplatser. Vi planerar inte heller för detta då det aldrig varit föreningens avsikt tidigare och inte heller för framtiden. En kvalificerad gissning är att detta skulle medföra betydligt högre avgifter för var och en men även mer arbete för hela föreningen. Den som har båt får ta hand om eventuellt avfall på bästa sätt själv precis som vi har gjort sedan föreningen grundades för drygt 60 år sedan. 

För mer information hänvisas till den uppdaterade informationen under rubriken Mitt Sund / Båten. 

Styrelsen 231005 

Vi vill flagga för att det snart kommer att finnas uppdaterad information om båtar, hamnar och annat som rör sjölivet. Men före det är det 

Beredskapsveckan denna vecka, 25 sep till 1 okt. 

Se vidare på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/beredskapsveckan/

Kolla gärna med checklistan här https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/hemberedskap---preppa-for-en-vecka/

Även Civilförvarsförbundet informerar

https://civil.se/beredskapsveckan-2023/ 

samt Länsstyrelsen Stockholm

Stockholm | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) 

 

Se över stugan, kolla batterier, vedförråden, vattendunkar och annat som kan behövas på ön över vintern eller ifall något händer. 

Kanske fylla skafferiet med torrvaror, knäckebröd och annat som står sig. 

Tur att vi har bortåt 40-nånting handpumpade vattenbrunnar inom området, där man kan hämta vatten. 

Förutom båtinformationen och beredskapsveckan så vill vi även passa på att informera om årets sista planerade arbetsdag lördag den 7 oktober (vecka 40). 

 

/Styrelsen

 

Under våren 2023, en dryg månad före föreningsstämman, fick styrelsen meddelande från Micke Öhman att de inte hade för avsikt att låta sina får beta i våra hagar längre. De har tillräckligt med områden och behöver inte längre använda sig av våra hagar, vilket vi tyckte var trist. 

Styrelsen har försökt via olika kanaler, såsom Facebook och betesförmedlare, men inte fått något svar. 

Mot bakgrund av detta har vi försökt få in en extra uppgift till arbetsdagarna, att plocka ner fårstängslet. Det finns ingen egentlig anledning att ha det kvar. När man kör med betesputsare kommer man inte åt nära stolparna, vilket inte heller dikesklipparen gör. Och ingen har tagit på sig att slå för hand med röjsåg eller lie. Det utgör även onödig fara för vild djur som kan fastna. Vi vill därför att stängslet plockas ner så snart det går. Om man är lite varsam och rullar ihop ståltråden kan den användas till annat, likaså kan stolparna återanvändas om man tar ner dem försiktigt. Om någon i framtiden önskar använda hagarna för sommarbete så kan vi återställa det hela. Men tills vidare känner vi att det är bättre att stängslet kommer bort.

Däremot kommer hästarna att vara kvar även nästa sommar och då i en större hage. Den del av övre fårhagen som inte kommer att användas blir då dungen och norra delen mot Utgårdsvägen till som däremot blir mer tillgänglig för oss tvåbenta. 

Vi lämnar även midsommarängen som reserv tills vidare, däremot önskar vi att allt tas ner kring nedre fårhagen mellan Kanalvägen och Sundsvägen bort till Midsommarsvängen. gärna så snart det går. Det finns en arbetsdag kvar i höst, den 7 oktober.

 

210923

Styrelsen

Påminnelse om att det är arbetsdag på lördag 16 sep, kl 9-12. 

Välkommen du som har arbetsdagar kvar och möjlighet den kommande lördagen. 

Det finns en hel del att göra, arbetsledarna har koll på läget. 

 

Välkomna!

 

/Styrelsen

Annonser