Nyheter

Asfalteringsarbeten skall utföras i Tasstäppebacken samt på Sundsvägen. Då man inte ville ha ökad trafik på Tasstäppan när det är nyasfalterat så ändrar vi lite i planerna. Man utför idag underhållsarbeten på Tasstäppan sen kommer man imorgon tisdag att börja med Sundsvägen 140 meter och detta kommer att ta ca 3 - 4 timmar då Sundsvägen nyasfalterade del är avstängd för trafik. Trafik kan ske via Sånö och bomvägen. När asfalteringen är klar ca lunch-tid på tisdagen hävs all restriktioner och normal framkomlighet är möjlig.

Väginformation.

Under de närmaste veckorna kommer det att utföras en del asfaltering. Först i backen upp mot Tasstäppan och sedan utmed Sundsvägen. 

Trolig start är omkring vecka 34 som startar den 21 augusti. 

Boende i Tasstäppan har fått tillåtelse att köra in via Sundsvägen, Mellankroken och Sånövägen för att komma ner till sina stugor. Bommen Sånövägens vändplan kommer att stå öppen. Det kan därför bli lite mer trafik under några dagar.

I gengäld kommer boende utmed Sundsvägen, Sånö, Mellankroken, Utgårdsvägen och Midsommarsvängen att kunna köra in via Tasstäppebacken när asfaltering pågår på Sundsvägen. Även detta beräknas pågå som mest några dagar.

 

Soptunnor.

Vi fick idag in ett tips från en medlem om en typ av lås som kan monteras på soptunnor och matavfallstunnor. 

https://smartaskydd.se/products/53-las/las-till-soptunna-avfallskarl/las-till-soptunna-oppnas-automatiskt-vid-tomning

De kostar förvisso 459 kr/st men blir billigare en tidigare föreslagna inhägnad i trä, som styrelsen föreslog i våras. 

Låset öppnas även när tunnan hänger upp-och-ned men inte när den faller omkull och blir liggande. Kanske kan man på sikt slippa vildsvinens framfart i området, eller åtminstone på egna tomten. 

 

140823

Roger Cederlöf

Det ligger stockar kvar vid sundsvägen, dels nära nr 8 (1:61) dels nära nr 14 el 16 (1:58, 1:57) och i diket mitt emot, men även på Kanalvägen 20 (1:115). Även vid kanalvägen nära Vikens brevlådor. 
Främst döda granan men även sälg som gått av.

Det är fritt fram att hämta för eget bruk. Dock måste man kapa själv då stockarna håller 4-5 m i längd 

/Styrelsen

Idag 28/7 har vi trädfällare på plats i Sund. En kranbil med kontainer hjälper oss att lägga omkull döda träd utmed Sundsvägen, Kanalvägen och i backen vid Näsängsvägen. Det kan därför vara dålig framkomlighet kortare stunder vid dessa platser.

 

/Styrelsen

Jag fick idag information om att någon som använt bastun (kanske under helgen som gått) hade lämnat kvar en del virke till nästa gäst. Men, det som låg där var tryckimpregnerat virke. Det är absolut förbjudet att elda tryckt virke, det ska lämnas till återvinningen för destruktion. Vem som nu har gjort det bör se till att köra resten till SRV istället. Det är giftigt för natur och människa och ska omhändertas på rätt sätt. 

 

Sedan verkar det vara en del som inte förstår att läsa skyltar. 

Ovanstående skylt betyder "Parkera INTE vid Källviksudd och redskapsboden". 

Man åker ner och lastar ur, sedan åker man tillbaka till inre parkeringen och ställer bilen där. 

Idag stod två bilar nere vid vändplan vid soptunnorna, vilket inte är acceptabelt. 

 

I övrigt önskar jag alla en fortsatt trevlig vecka, den sista simskoleveckan för den här sommaren. Glöm inte promoveringen på lördag. 

/Roger Cederlöf

Annonser