Nyheter

Vi vill flagga för att det snart kommer att finnas uppdaterad information om båtar, hamnar och annat som rör sjölivet. Men före det är det 

Beredskapsveckan denna vecka, 25 sep till 1 okt. 

Se vidare på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/beredskapsveckan/

Kolla gärna med checklistan här https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/hemberedskap---preppa-for-en-vecka/

Även Civilförvarsförbundet informerar

https://civil.se/beredskapsveckan-2023/ 

samt Länsstyrelsen Stockholm

Stockholm | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) 

 

Se över stugan, kolla batterier, vedförråden, vattendunkar och annat som kan behövas på ön över vintern eller ifall något händer. 

Kanske fylla skafferiet med torrvaror, knäckebröd och annat som står sig. 

Tur att vi har bortåt 40-nånting handpumpade vattenbrunnar inom området, där man kan hämta vatten. 

Förutom båtinformationen och beredskapsveckan så vill vi även passa på att informera om årets sista planerade arbetsdag lördag den 7 oktober (vecka 40). 

 

/Styrelsen

 

Under våren 2023, en dryg månad före föreningsstämman, fick styrelsen meddelande från Micke Öhman att de inte hade för avsikt att låta sina får beta i våra hagar längre. De har tillräckligt med områden och behöver inte längre använda sig av våra hagar, vilket vi tyckte var trist. 

Styrelsen har försökt via olika kanaler, såsom Facebook och betesförmedlare, men inte fått något svar. 

Mot bakgrund av detta har vi försökt få in en extra uppgift till arbetsdagarna, att plocka ner fårstängslet. Det finns ingen egentlig anledning att ha det kvar. När man kör med betesputsare kommer man inte åt nära stolparna, vilket inte heller dikesklipparen gör. Och ingen har tagit på sig att slå för hand med röjsåg eller lie. Det utgör även onödig fara för vild djur som kan fastna. Vi vill därför att stängslet plockas ner så snart det går. Om man är lite varsam och rullar ihop ståltråden kan den användas till annat, likaså kan stolparna återanvändas om man tar ner dem försiktigt. Om någon i framtiden önskar använda hagarna för sommarbete så kan vi återställa det hela. Men tills vidare känner vi att det är bättre att stängslet kommer bort.

Däremot kommer hästarna att vara kvar även nästa sommar och då i en större hage. Den del av övre fårhagen som inte kommer att användas blir då dungen och norra delen mot Utgårdsvägen till som däremot blir mer tillgänglig för oss tvåbenta. 

Vi lämnar även midsommarängen som reserv tills vidare, däremot önskar vi att allt tas ner kring nedre fårhagen mellan Kanalvägen och Sundsvägen bort till Midsommarsvängen. gärna så snart det går. Det finns en arbetsdag kvar i höst, den 7 oktober.

 

210923

Styrelsen

Påminnelse om att det är arbetsdag på lördag 16 sep, kl 9-12. 

Välkommen du som har arbetsdagar kvar och möjlighet den kommande lördagen. 

Det finns en hel del att göra, arbetsledarna har koll på läget. 

 

Välkomna!

 

/Styrelsen

Som svar på en kommentar på förra nyheten ändrar vi tid för när kanoter, kajaker och surfingbrädor skall vara borta från stället vid Sundshamn. 

Den 19 november skall alla flytetyg vara hemtagna. Det är en söndag och de som har sin sak där bör hinna med att flytta den till tomten. 

 

/Roger Cederlöf

Hagar:

Som ni säkert har sett, i vart fall de som varit ute på ön senaste veckan, har vi fått hjälp att slå gräset i våra fårhagar inför vintern. Micke Öhman hade fått frågan och nu blev det av. Även den så kallade potatisåkern har fått gräset slagit. Det är tänkt att vi ska få hjälp att plöja den åkern med för att till våren ge möjlighet att köra med jordfräs (vanlig fräs, inget vildsvin) och sedan ge möjlighet att odla potatis eller annat. Förutsättningen är såklart att man behöver stängsla in området som odlas upp. Hur det ska gå till och vem som står för kostnaden är inte beslutat, men tanken är nog att de som är intresserade går samman och stänglar in området. Som sagt, det återstår en del att besluta om. 

 

Båtar:

I mitten av Juni fick styrelsen meddelande om att det ställs nya krav på "båtklubbar" om hantering av avfall från båtägare. Man ska upprätta en avfallshanteringsplan och skicka in den till SMOHF senaste 30 augusti i år. Styrelsen har jobbat lite med saken under sommaren men fick tidsnöd senaste veckorna varpå undertecknad skicka in ett mejl med ansökan om anstånd till måndag 4 sep. 

Vad gäller "båtklubb" har vi under flera år försökt få SMOHF förstå att vi är en Tomtägareförening som erbjuder tomtägare en båtplats. Vi är ingen båtklubb. Tyvärr har myndigheterna begränsat begreppen så vår föreningen klassas om både och. Styrelsen har därför kommit fram till följande:

 • Föreningen tillhandahåller båtplatser som vanligt, och som står i stadgarna sedan föreningen grundades. 
 • Båthamnarna kommer att byta officiellt namn till Sunds båtbryggor och Källviksudds båtbryggor. Gamla namn kan leva kvar ändå. 
 • Båtvagnar och trailers tillåts stå på hamnplan vid Sundshamn under båtsäsongen. Så långt in som möjligt för att frigöra så stor gräsyta som möjligt. 
 • När en båt tas upp skall denna transporteras i möjligaste mån till den egna tomten eller där den vanligtvis står under vintern. Inga båtar tillåts var kvar på hamnplan under vintertid. 
 • Tomma båttrailers skall flyttas från hamnplan och får inte stå kvar under vintern. 
 • Alla kanoter, kajaker och surfingbrädor skall plockas hem till sin ägare senast 15 oktober.

Sedan föreningen bildades har regler för hantering av båtar och det eventuella avfall som kan uppstå ändrats. Med rätta har regler blivit hårdare för minska miljöavtrycket i skärgården. Dock har föreningen aldrig haft avfallskärl för hantering av toatankar ombord, sopor som tagits med hem eller farligt miljöavfall såsom batterier, kemiska vätskor eller liknande. Vi är en tomtägareförening, inte en båtklubb. Vi har heller inte tillgång till båttvätt, spolplatta, elektricitet, oljeavskiljningsfilter m.m. som finns vid båtklubbar. Föreningen tänker fortsätta på den linjen och har därför tagit fram en avfallshanteringsplan enligt de nya reglerna som kom 1 maj 2023. Dessa gäller från och med 1 januari 2024. Den utgår från principen att var och en som har en båt, vid en båtplats vid någon av Sunds bryggor, själva har ansvar för allt avfall som kan tänkas uppstå. Exempel på sådant är:

 • Hushållssopor. Dessa tas med hem och läggs i soptunnan vid tomten, eller vid den gästhamn man besökt under dagen. 
 • Toatank. Om båten har toalett ombord skall denna tömmas vid en sådan gästhamn där detta tas emot. 
 • Båttvätt. Lämpligtvis ordnas båttvätt i Nynäshamn eller på annan plats där sådan finns. 
 • Farligt avfall. Eventuellt farligt avfall tas med av båtägaren och lämnas på avsedd plats på en återvinningsstation. 
 • Båtskötsel (slipning, målning etc.). Detta görs på egna tomten eller på avsedd plats enligt gällande miljöregler för att undvika att det påverkar miljon. T.ex. med presenning under som samlar upp partiklar, som sedan lämpas till återvinningen. 

Informationen gällande båtar kommer att uppdateras under den närmaste tiden, vi flaggar som en nyhet när det är dags. Avfallshanteringsplanen kommer att läggas upp i samband med det. 

 

Det blev ett långt nyhetsbrev denna gång, förhoppningsvis orkade du läsa ända hit och gjorde du det önskar jag dig en riktigt bra helg. 

 

230902 

Roger Cederlöf

Annonser