Nyheter

Beläggningsarbetet som utförts på Sundsvägen och Höjdkroken kommer att fortsätta på måndag den 26 september. Bomvägen via Tasstäppebacken kommer att hållas uppe denna dag.

Förhoppningsvis blir dom klara på måndag.

 

// Peter

Idag den 20 september och imorgon den 21 september kommer beläggningsarbete att utföras på Sundsvägen och Höjdkroken.

På Sundsvägen mellan Kanalvägen och

Midsommarsvängen första infart. Då kommer bommen att hållas öppen via Tasstäppebacken. 

Från Höjdkroken kommer det att arbetas från infarten från Näsängsvägen och ca 250  meter in på Höjdkroken.

 

// Peter 

Hej.

 

På förekommen anledning så byts låset till containern ut och ersätts med ett annat lås och nycklar.

Arbetsledare måste höra av sig till nyckelansvarig för att få tillgång till låset till containern.

Hösten är kommen och det är inte lika befolkat i veckorna. Däremot poppar lite olika saker upp som behöver tas omhand. 

Det har noterats att bastun läckte in rök samt att bastugästen skrämde slag på en fågel som tydligen hade byggt bo i skorstenen. Styrelsen tar gärna emot hjälp av någon som kan hjälpa till att se över skorstensrören och kanske även sota lite med en viska i rören. Kontakta Jan Johansson i så fall. 

Det har även noterats av vår medlem TS att en del brevlådor är alldeles överfulla med reklam. Den som vet med sig att brevlådan inte används kanske kan tömma reklamen och sätta en lapp med "Reklam undanbedes" eller liknande på sin låda. TS noterade även att ställningarna där brevlådorna sitter är gamla och lite rangliga. Styrelsen tar gärna emot hjälp att byta träställningar samt rikta upp stolpar där så krävs. Det innebär även att göra plats för någon/några fler brevlådor då det verkar vara några nya medlemmar som inte har plats för sin. Kontakta oss i styrelsen om saken. 

Sist men inte minst har vi noterat att det funnits fler nycklar ute till maskinkontainern i Sunds hamn än vi trott. Maskiner har lånats och dessa har inte återlämnats i samma skick, tyvärr. För att råda bot på detta kommer vi att i närtid byta cylinder i hänglåset. De som i egenskap av förtroendevalda ombeds kontakta Peter Gardell för att byta ut sin nyckel. 

 

/Styrelsen 220908

Helikopterflygningen 

Vi vill påminna om helikopterflygningen imorgon tis 19 juli kl 11.30. Den kommer dock att lyfta från midsommarängen istället för Fårhagen/Källviksudd.

Fiskebrygga 

Föreningen har fått tag i en 12 m flytbrygga med tillhörande landgång. Den är tänkt att läggas innanför båtbryggan vid källviksudd, mot vassen till. Därmed blir det enklare att komma ut en bit i vattnet för den hugade fislaren.

Kanothyllor 

Kanothyllan vid Sunds hamn är full. En del kanoter även med gröna växter på. Den som vet med sig att ens kanot behöver lite ompyssling får gärna göra så. Vidare kan vi glädja alla med att vi tänker, så snart vi får tag i en, köpa en hylla till för upp till åtta kanoter. Ifall fler skaffar enä kajak eller kanadensare.

 

Styrelsen 18 juli

Annonser