Nyheter

Uppdatering om transporter

Holmen Bruk som köper in timret och virket från gallringen har sin depå i Norrköpingstrakten. Tunneln till Muskö renoverades för några år sedan och maxhöjd för fordon sänktes från 420 cm till 390 cm i körfälten, och från 450 cm ned till 420 cm i mitten av tunneln med lotsning. De flesta timmerbilar håller en höjd av 420 cm från mark till stödstolparnas övre nivå, och kan bli upp mot 450 cm höga med stockar rågade som last. Endast ett fåtal håller de lägre höjderna, och enligt vår avverkare vet han bara en bil som servar Holmen. Det blir alltså en körning om dagen så det kommer att ta några veckor innan allt är borta. Det ligger även kvar timmer i Torpaområdet så vi kommer nog att få se timmerbilen på ön en månad till minst. 

Grenar och toppar - GROT

Resterna som ligger kvar får göra det till slutet av maj, som tidigare nämnts. Då kommer skotaren och flisbilen och hämtar upp så mycket de kommer åt. Låt det ligga, för till mitten av juni som senast bör allt vara borta. Om något är kvar efter det kan var och en som behöver eldningsmaterial till kommande vinter hämta själv ur "skogens förråd" på marken. 

Hundar i koppel

Så vill vi även uppmana alla hundägare att man enligt Lag om tillsyn av hundar och katter (2007:1150), som du hittar här Lagen skall hålla hunden kopplad mellan 1 mars och 20 augusti. På Naturvårdsverkets hemsida går det att läsa mer, och den hittar du här Naturvårdsverket

Det bör gälla även "extremt väldresserade hundar" då oförutsedda saker kan hända när våren kommer och ungar föds i naturen. 

I all välmening

 

240404

Styrelsen

 

På förekommen anledning. 

Idag påbörjades hämtning av timmer. Det kan uppstå stopp på vissa vägsträckor under lastning men har man inte bråttom så är det bara att ta det lugnt så släpper det snart. 

240403

Styrelsen

Styrelsen fick för en tid sedan återkoppling på ett svarsformulär från hösten 2023 som rör avfallshantering avseende båtar. Tre saker behöver klargöras för SMOHF, Södertörns Miljö- och Hälsoförbund. 

Vi har därför uppdaterat lite text under "Mitt Sund / Båten / Information och regler" där vi hänvisar till var man kan lämna farligt avfall för det fall att man är på sjön och behöver ordna med det. 

En av sakerna rör toalett ombord. SMOHF behöver veta hur många av våra medlemmars båtar som har toalett ombord. Den som har toalett ombord behöver skicka ett svar till Styrelsen om att man har det, övriga kan helt bortse från att svara. Däremot är det bra att ta del av information och regler, så det uppmanar vi er till. 

 

2024-04-01

Styrelsen

Gallring över

Nu är gallringen över. Några saker återstår innan allt är klart.

- timmer

Timmerbilen kommer nu på onsdag, Dymmelonsdagen. De blev ca 500 m^3 timmer, så uppskattningsvis blir det 12 körningar totalt.

- ris och flis

Riset kommer tills vidare att ligga kvar på marken. Dels för att skydda lite när skotaren kör ut timret men framför allt för att det är för blött i marken. Någon gång i slutet av maj/början av juni kommer en ny skotare ut för att ta ut allt ris, eller så mycket den kommer åt. I samband med det kommer det att flisas upp här ute.

Flismaskinen tar även högen vid Källviksudd och högen vid Utgårdsvägen samt ett par ställen till när marken torkat upp. 
Högen vid Källviksudd kommer att sorteras, det går inte att flisa vass och gamla plankor så vi kommer att få en liten resthög att ta hand om själva.

Framåt midsommar hoppas jag att allt är borta som kan tas bort

 

240325

Roger Cederlöf 

Gallring:

Gallringen närmar sig slutet. Det har inkommit ris och ros, några har fått hjälp på egen tomt och efter denna vecka är själva fällandet troligen över för denna gång. Skotaren ska stapla stockar där det återstår, hämta upp ris och grenar ( det  som kallas GROT - Grenar och trädtoppar) för flisning. Maskiner kommer att vara kvar ett tag till. Imorgon måndag 25/3 ska undertecknad stämma av med uppdragsansvarig om återstående arbete. Mer info kommer. 

Föreningsstämman:

Stämman kommer att hållas i en annan lokal än tidigare annonserat. Vid invigningen av nya Bygdegården igår 23/3 framkom att den lokalen inte bokas via Haninge kommuns bokningssystem, däremot via Bygdegårdens kontakter och då ordföranden var på plats gjorde vi upp om att boka nya Bygdegårdens lokal den 20 april istället för den gamla (gympasalen). Då får vi tillgång även till deras kök med goda förutsättningar för kaffe och macka efter mötet. Lokalen står 10 meter från den gamla, alla bör hitta. 

Stämmans hålls alltså på Muskö Bygdegård (nya) 20 april 2024

240324

Roger Cederlöf

Annonser