Nyheter

Länsstyrelsen i Stockholms län har från och med idag infört Skärpt Eldningsförbud.

Det betyder i korthet

  • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
  • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
  • Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
  • Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning.
  • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Mer finns att läsa på följande sidor

Länsstyrelsen: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/om-eldningsforbud.html

Södertörns Brandförsvarsförbund: https://www.sbff.se/

Styrelsen uppmanar därför alla att hörsamma förbudet tills annat framkommer. Med tanke på SMHI:s prognos kan det dröja innan grillning kan ske. 

När det gäller kommande arbetsdag en 17 juni får berörda på plats ta ställning till korvgrillning eller kalla mackor då vädret närmsta veckan får avgöra saken. 

I övrigt ber vi om att alla som är ute på ön är uppmärksamma om man ser något oroväckande

 

/

Styrelsen 230612

Idag måndag 5 juni har informationen kring simskolan uppdaterats. 

Som alltid pågår den veckor 28-30, mer finns att läsa under Information om sund/Simskolan

 

/Styrelsen och Simskolekommittén

Det har idag uppdagats att en större mängd soptunnor utmed Midsommarsvängen, Utgårdsvägen och den inre delen av Sundsvägen har blivit omkulltacklade av vildsvin. Dessa har sedan bökat runt bland soppåsar och kompostpåsar efter lite gotteligott. Resterna som de inte är intresserade av ligger nu spritt runt tunnorna eller blir föremål för fåglar och andra djur, eller rent av vinden som gärna flyttar på papper och annat. Det har även medfört att den del tunnor har spruckit på sina ställen. En sprucken tunna kan ersättas av en ny om man som tomtägare tar kontakt med SRV om saken. 

SRV har enbart uppdrag att hämta sopor i tunnor, ej att städa upp efter vildsvinens framfart. Det är tomtägarens eller möjligtvis kommunens ansvar. 

Styrelsen uppmanar så många som möjligt att snarast se över situationer för den egna soptunnan och komposttunnan, och om man inte hinner kanske be en granne kika på saken. Gärna till helgen som kommer. På sikt uppmanar vi alla att hägna in tunnorna inte bara på tre sidor utan även på fjärde sidan men med en lägre ribba för att undvika att de tacklas omkull av svinen men ändå kan hämtas av SRV-bilen. 

 

/Styrelsen

2023-06-01

 

Det har tidigare angivits fel e-postadress till vår grönområdesansvarige. Rätt e-post är  som ska användas vid frågor om våra arbetsdagar.

/Styrelsen

Annonser