Nyheter

Vecka 46, sista dagen. Snö, bastu m.m.

I helgen har det kommit rejält med snö men som vanligt här ute är vägarna plogade. Så bra plogas det inte i mer tätbefolkade delar av Stockholmsregionen. Ca 20 cm ha det kommit hittills, för er som inte varit ute här i helgen.

För några veckor sedan hade någon använt bastun med följd av att det rykte in via kaminen och en liten fågel flög iväg. Det är inte klart om den flög ut från bastuns insida eller lyfte från skorstenen, men någon vecka efter det var undertecknad nere och sotade skorstenen med en viska. Det fanns i vart fall inga spår av ett fågelbo på taket. Och idag när kaminen testkördes upptäcktes det att inloppsventilen i väggen var helt stängd. Det är dumt eftersom luft ska komma in där för eldens skull. Jag kunde inte upptäcka något läckage, och det verkar inte senaste veckans bastugäster heller hag gjort. Då hade vi nog hört om det. Man ska dock komma ihåg att inte använda sjövatten till att slänga på kaminen, då saltet i vattnet till slut får det att rosta sönder. Tag med eget sötvatten, sjövattnet kan slängas på väggarna istället.

Belysningen i bastun leker diskoljus och vi är medvetna om saken. Sinom tid ska vi ordna det hela men tills vidare får vi försöka stå ut. Det brukar lossna efter en stund, har det sagts, och då lyser LEDarna med fast sken. Inne i själva bastun är det dock fast sken hela tiden.

I veckan upptäcktes även en massa hjulspår på Källviksudd badplats, både i sanden och på gräset. Det såg ut som att någon lekt med en 4-hjuling. En oerhört dum lek av minst två skäl men troligen fler. Dels är det dumt att gröpa ut sanden, dels är det ännu dummare att köra sönder gräsmattan. Varje eller vartannat år köper föreningen in sand för att lägga ner på stranden och en bit ut i vattnet vid badplatserna. Det kostar en del och kommer inte att bli billigare framöver. Låt den sanden vara till för badgäster sommartid. Det finns säkert andra platser att lekköra 4-hjulingar på. Vad gäller gräsmattan kan vi människor låta bli att förstöra den, det räcker med vildsvinen som bökar runt och hittills har de låtit Källviksudd vara men väl bökat upp bredvid bastun på väg mot dasset.

Styrelsen har som tidigare omnämnts låtit fälla döda granar vid Sundsvägen. All ved är omhändertagen. Det som var mindre bra, rent av urkasst, var att de som tog ved bara lämnade grenar och ris kvar på ytorna. Detta har nu eldats upp av en medlem, 16 timmars jobb, som du vedhämtare slapp. Tänk på att Vi är du och dina grannar. Lämnar du något får grannen plocka upp, inte särskilt juste direkt.

På tal om ved, det kommer nog att bli så att vi ordnar ett par veddagar efter nyår. Inget är bestämt och klart, men då det har varit svårt att hitta virkesuppköpare behöver vi ta ner döda träd som står illa och dessa kan tas omhand som ved. När vi bestäm hur det blir återkommer vi med besked. Denna gång får den som är med även ta hand om riset själv. En veddag räknas dock inte som arbetsdag eftersom veden blir betalningen för jobbet, samtidigt som vi får undan farliga träd.

 

221120

Roger Cederlöf, Styrelsen

Ved, Kanoter, aktiviteter och grönområden m.m.

Ved

Den 2/11 lät vi fälla ett antal granar som dött den obehagliga barkborredöden. Resterna finns utmed Sundsvägen vid tomterna Sund 53, 59 och 60 ungefär. Det är fritt att hämta granved, ta gärna med lite av riset då en hel del är grenar som även det kan användas som ved. Först till kvarn...

Kanoter

Vid Sundshamn finns ett kanotställ som till våren skall kompletteras med ytterligare ett ställ. För närvarande är det befintliga fullt och för respektive innehavares och för styrelsens skull skulle vi be ägarna att märka upp sina respektive kajak/kant/windsurfingbräda. Och som redan nämnts, till våren sätter vi upp ett ställ till då intresset för att kanota eller SUPa verkar ha tilltagit. 

Aktiviteter

Det finns en del aktiviteter som energiska medlemmar anordnar, t.ex. yoga vid Midsommarängen och loppis i Sundshamn. Styrelsen uppmanar den som anordnar dylika aktiviteter att meddela oss så att vi kan annonsera om det på hemsidan, till glädje för alla. Hemsidan är till för även den informationen. 

Grönområden

Vår nya Grönområdesansvarige skulle gärna se att alla medlemmar funderar på vad som kan göras mer på våra allmänna gemensamma grönytor. Det kan vara saker som blivit bortglömt eller på annat sätt behöver göras något åt. Vi har tänkt att ordna en Att-göra lista baserat på den informationen, som tillägg till de vanliga uppgifterna som alltid finns. Sedan får de prioriteras och betas av vartefter. Det är lätt att man bara tar de vanliga arbetsuppgifterna av gammal vana och glömmer att titta på nya saker. Mejla  så ser vi till att de hamnar hos rätt person. 

221103

Roger ordf

 

 

 

På allmän begäran kommer här en bild på den älg som segnade ner i Sundshamn 9 oktober och senare avled. Troligtvis hade den bråkat med en annan älg. Den togs senare hand om av Putte gräv. 

/Styrelsen

Arbetsdagar, SMOHF inspektion, vass och annat.

Arbetsdagar:

Först av allt ett stort tack till alla som deltagit under årets arbetsdagar. Ni har alla gjort ett fantastiskt jobb, både ni som varit med på de 6 dagar enligt kalender men även ni som gjort sysslor på beting. Alla uppgifter är välkomna för vi ska kunna sköta om föreningens allmänna marker. 

Landgångar till badbryggor är upptagna sedan en tid. Det ligger ris kvar på Utgårdsvägen som ska transporteras till Källviksudds parkering i närtid. Ännu ett beting som faller väl ut. 

Inspektion:

2017 gjordes en första inspektion av Sunds hamn då SMOHF (Södertörns miljö- och hälsovårdsförbund) började granska båtplatser lite mer i detalj. Vi blev klassade med låg risk vid den tidpunkten, då alla medlemmar är uppmanade att hålla sin båt på egen tomt eller annan plats men inte vid Sunds hamn. I vart fall inget större än en eka eller liknande roddbåt. 

2019 gjordes en uppföljning då man från SMOHFS sida ville klassa oss som Båtklubb med tillhörande krav på spolplatta, omhändertagande av spilloljor etc. Då blev vi plötsligt uppgraderade till högre risk med en högre avgift som följd. 

nu i sep 2022 var det dags igen (var 3e år) och denna gång förstod man att, även om vi har fler än 50 båtplatser, så är vi inte en båtklubb. Vi har ingen el i vare sig Sunds hamn eller Källviksudd, vi har ingen spolplatta och tillåter inte medlemmar att tvätta och måla och greja med båten på dessa platser utan det får ske annorstädes. Vi blev dock uppmanade att valla in dunkar i containern för att minska risken att dunkar springer läck och vätska rinner ner i marken under. Det betyder att vi ska låta alla typer av farliga vätskor stå i en större balja som kan samla upp eventuellt läckage. Under vecka 41 ordnade vi de sista invallningarna och rapporterade sedan till SMOHF. SMOHF ansåg dessutom att vi inte skulle ha uppgraderats för 3 år sedan och återbetalade därför den förhöjda avgiften för de 3 åren. Det var oväntat men välkommet. 

Vass:

Under helgen som gick har vi dessutom låtit slå vassen ute i vattnet vid Sundshamn runt bryggorna samt vid Lilla badet. se bilder. I och med det hoppas vi att båtägare längre in vid bryggorna ska lättare komma in med sina båtar utan att fastna med motorn. 

Annat:

Tidigare under hösten hade undertecknad kontakt med en virkesuppköpare om gallring i våra skogsområden. Denne är lite svår att få tag i och jag har nu kontaktat ett större skogsbolag som ska titta på gallringspotentialen och eventuellt hjälpa oss med det. Vi ska pratas vid igen i närtid och förhoppningsvis kan vi påbörja arbetet under vintern. 

 

/Roger Ordf 221021

 

 

Arbetsdagar, döda träd och grönområde m.m.

Nu på lördag 8/10 är det höstens sista arbetsdag. Den som vet med sig att man inte hunnit tidigare i år har chansen att göra klart årets insats. 

Skulle det ändå inte passa kan man göra upp med en arbetsledare om beting.

Och som av en händelse är det tillåtet att elda ris och löv under vecka 41-42 med tillhörande helg före och efter, det vill säga nu till helgen är det första eldningstillfället - t.ex. under arbetsdagen om det skulle vara mycket att ta hand om. 

 

Styrelsen får information om döda träd som kan riskera att rasa olyckligt. Vi åker och tittar på de utpekade träden så snart vi kan och tar ner dem vartefter. Vi vill tacka för uppmärksamma tomtägare för informationen. 

 

När det gäller grönområden utöver skogspartier kan vi äntligen meddela att föreningen har blivit med Grönområdesansvarig. Styrelsen har utökats med en tillförordnad ledamot (men vi räknar henne som ordinarie trots att det nog krävs stämmobeslut i sak). 

Agneta Sallhed Canneroth har erbjudit sig att ta ansvar för grönområden. Hon har varit på Muskö sedan före det att hon föddes kan man säga. Vi uppdaterar information under Mitt Sund/Styrelse Förtroendevalda med hennes uppgifter.

 

/Styrelsen

Annonser