Nyheter

Vecka 8

Gallring

idag måndag har skogshuggaren och undertecknad gått runt i de områden som ska gallras och märkt ut gränser inom vilka som skördaren kommer att gallra. Gallring påbörjas ca v10, om 14 dagar.

Om någon tomtägare önskar få något fällt på egen tomt får denne ordna det med huggarna direkt. Gallring görs endast på allmänningar. Men när de är på plats kan ni som sagt prata med ansvarig huggare och göra upp om egen fällning och ev betalning.

Nya ledamöter

Stort tack till alla ni som hörde av sig och visade intresse för deltagande. Valberedningen ordnar med resten fram till stämman

 

240219

/Roger Cederlöf 

Annonser