Nyheter

Vecka 7

Medarbetare, Vildsvin och Skogsgallring

 

Medarbetare

Det saknas fortfarande följande poster

- En ny kassör

- En ny ansvarig för båtbryggor/båtplatser

- En ny arbetsledare. 

Risken är att vi behöver höja årsavgiften betydligt mer än beräknat om vi inte kan besätta positioner med frivilliga från några av tomtägare. 

Kassörens uppgift är att hålla koll på ekonomin men mycket av bokföring och utskick sköts av den redovisningsbyrå som vi anlitar. 

Bryggansvarig håller reda på vem som har båt på vilken plats och vilken bryggbredd som används. Uppgifter skickas till kassör och redovisningsbyrå inför utskick. 

Arbetsledare gör två arbetsdagar och ansvarar i par med en annan arbetsledare att dagens uppgifter fördelas och blir utförda. 

 

Vildsvin

Vildsvinen har gått bärsärka på Kanalvägen och Höjdkroken i förra veckan. Gröna och bruna tunnor som inte redan låg ned har nu fallit. Dessvärre har en del skräp rotats fram ur de tunnor som inte hade låst lock. Vi uppmanar den som är ute sporadiskt och vet att man lägger kvar skräp till första sommarhämtningen att verkligen låsa locket. Eller ta med skräpet hem under vinterperioden. 

 

Skogsgallring

Äntligen närmar det sig gallring av våra skogspartier. Huggarna är i Torpa Skog sedan någon vecka tillbaka. De har ett per veckors jobb kvar innan de kommer över till oss och hjälper oss att gallra ur. Trolig start omkring vecka 10. 

Först och främst området på Kanalvägen vid mötesplatsen åt bägge håll, upp mot berget som vätter åt Midsommarängen och upp mot Höjdkroken. 

Sedan bergssluttningen vid Nedre fårhagen och därefter något litet vid Sundsvägen kring stigen upp mot Myrstigen. 

Mer info kommer när det närmar sig. 

 

/Styrelsen 2024-02-12

Annonser