Nyheter

Vecka 4

Medarbetare

 

För dig som vill delta i föreningens verksamhet lite mer, Valberedningen och styrelsen söker efter följande

- En ny kassör 

- En ny ledamot med ansvar för båtbryggor och båtplatser

- En ny arbetsledare. 

Hör gärna av er med tips till Valberedningen Susanne Jonsson eller PA Söderdahl. Kontaktuppgifter när du loggar in under Mitt Sund

Gallring

I tillägg till förra veckans gallring kommer även områden vid övre delen av Myrstigen att gallras samt området från Myrstigens vändplan och utmed stigen ner mot Torpa. 

Föreningsstämma

Föreningsstämma för året 2023 kommer att hållas lördag 20 april 2024 i gymnastiksalen, som vanligt. 

Tid är 10-12. 

Motioner

Eventuella motioner skall vara Styrelsen tillhanda senast 31 januari, en vecka från idag. I enlighet med våra stadgar. 

Mejla eventuell motion till

 

Övrigt

För er som inte är på ön i veckorna kan vi informera om att vägar har sandats idag torsdag. Värmen har smält snö till is men nu bör det gå att ta sig fram utan risk. 

 

240125

Styrelsen

Annonser