Nyheter

Sökes ledamöter

I förra veckan annonserade vi om ersättare till kassörsuppdraget i styrelsen. Nuvarande kassör aviserade redan vid 2023 års Årsmöte att han avgår under 2024. 

 

Valberedningen söker nu även ny ledamot med ansvar för badbryggorna samt ny ledamot med ansvar för båtbryggor. Kontakta Valberedningen om du känner dig manad att delta, eller vet om någon som kan tänka sig att delta. 

Valberedningen står på Mitt Sund / Styrelse Förtroendevalda.

 

Nedan kommer en kort beskrivning av vad som ingår.

Uppdrag badbryggor

- Ordna så att rampbryggor kommer i på våren och upp på hösten

- Ordna så att simlinorna kommer på plats dels mellan badbryggorna men även ytterkanten som markerar badområdet (och används för siborgarmärket)

- Se till att sjöbotten närmast stranden inte har vassa föremål som kommit in under vintern. 

Självklart tar man hjälp av andra på en av arbetsdagarna eller en annan dag vilket som passar bäst. 

 

Uppdrag båtbryggor

- Hålla koll på båtplatser

- Fördela båtplatser vid förändringar

- Ordna så att badstegar kommer på plats inför sommaren och upp inför vintern

- Ge kassören underlag för debitering av båtplats

Självklart även här att man tar hjälp på en arbetsdag gällande badstegar. 

 

Uppdrag kassör

- Ha koll på ekonomin

- hantera betalning av fakturor

- planera budget för kommande år

- följa upp budget för innevarande år. 

 

231127

Styrelsen

Annonser