Nyheter

Sökes - kassör

Styrelsens eminente ålderman Rolf Hage (kassör) kommer att avsluta sitt långvariga uppdrag till nästa Föreningsstämma i april 2024. 

Valberedningen (och styrelsen såklart) söker därför en intresserad medlem som kan tänkas åta sig detta uppdrag. 

Känner du dig manad, tveka inte utan hör av dig till valberedningen direkt. 

Valberedning

Per-Anders Söderdahl Sund 62 (sammankallande)

Jan-Olof Bengtsson Sund 147

Susanne Jonsson, Sund 82

 

Epost och telefonnummer finns i medlemsmatrikeln när du loggat in under Mitt Sund/Medlemsmatrikel. 

 

231120

Styrelsen

Annonser