Nyheter

Diken och granar

Diken

På förekommen anledning:

Vi är några stycken som har upplevt att vattnet inte riktigt rinner undan i diket framför tomten mot anslutande väg. Vi som har diken där. Åtminstone undertecknad och ett par till har noterat att vägtrumman under infart till egen tomt har beckat igen och inte släpper igenom vatten från ena diket till andra. Detta är ett ansvar för den enskilde tomtägaren (enligt föreningens stadgar från föreningens start på 60-talet och som fastställdes på nytt under 2023 års Årsmöte), att se till att vägtrumma under infart till egna tomten hålls rent från smuts och annat som kan täppa igen det så att vatten kan rinna så som det var tänkt. Kika gärna i stadgarna som du hittar här Sunds Tomtägarförening - Stadgar (sundinfo.se)

Styrelsen uppmanar alla tomtägare som har ett rör under infart till egna tomten att se efter om det är fritt eller stopp eller något däremellan, helt enkelt att se över status på dikestrumman under infarten. Det kan var lite sent påtänkt då kylan är kommen, men vi uppmanar ändå alla att se över saken under det närmsta halvåret. Se gärna om det går att blåsa rent. 

Under våren när värmen kommer åter planerar vi att få hit en spolmaskin och blåsa rent de trummor som man inte lyckats få rent i, samt övriga trummor som hör till föreningen i stort. Trummor som har fallit för åldersstrecket bör bytas så snart det är möjligt, en kostnad som faller på den enskilde tomtägaren enligt nuvarande stadgar enligt paragraf 5. Det gäller mig som ordförande såväl som alla medlemmar.

På vissa ställen har det uppmärksammats att stopp orsakat vattenflöde som runnit ut över vägbanan och frusit till is vintertid. Det vill vi gärna få bort. Det troliga är att inte särskilt många har gjort översyn sedan 60-talet om man inte bytt vägtrumma till en större när behov uppstått. Är det flera som behöver göra något åt saken kanske det går att ordna en gemensam bytesrunda för att få ner kostnaden. Men börja med att rensa, det kan hålla flera år till efter det. 

Granar

Styrelsen har fått kontakt med en firma som kan hjälpa oss att gallra ur våra gemensamma skogsområden. Generellt sätt önskar vi främst få bort gran från markområden, i enlighet med Skogsvårdsplanen (Kan läsas här 2021-Sund-Gronomradesplan-for-Sunds-tomtagareforening-Musko.pdf (sundinfo.se))

I tillägg till den vill vi gärna informera om att den som önskar ha en julgran hemma, men tycker de är dyra att köpa, kan hugga en själv i våra skogsområden eller dikeskanter (t.ex. i nedre fårhagens krondike). Styrelsen vill dock att den som hugger en gran (typ 1-2 m hög) tar hand om allt ris som inte kommer att användas. t.ex. de som står i krondiket är kanske 3-4 m höga, man använder gärna övre halvan men måste i gengäld ta med sig och destruera reste själv. Det ska inte ligga kvar på marken, inte heller högstubbar på nån meter eller två. Ta ner allt, bränn det som inte används. 

På sikt får vi kanske bort granen eller i vart fall den mängd som idag är utbredd. Vår Skogsvårdsplan förespråkar att vi främjar tall och löv framför gran, som gör marken mörk och skuggig i stammens närhet jämfört med tall och löv som silar ljuset genom grenverket på ett helt annat sätt. Vi önskar även att det finns luckor om 8-15 m mellan trädstammar så att de kan bli tjocka och höga men ändå ge fina utrymmen för djur och människor att vistas i. 

Kort sagt, önskar ni en gran, hugg gärna en i våra gemensamma utrymmen. Det finns säkert allt från 1m höga för det lilla hushållet till 2,5 för den med högt till tak hemma. 

 

231118

Roger Cederlöf

Ordförande

 

Annonser