Nyheter

Båtar, bryggor och arbetsdag

Arbetsdag

Vi börjar i omvänd ordning och vill sent omsider påminna om sista schemalagda arbetsdagen för 2023 nu på lördag 7 oktober. Har du en dag kvar och tid över, välkommen till Sunds bryggor och en arbetsdag. 

Bryggor

Som säkert några av er har sett finns våra båtbryggor vid Sund uppmärkta som Småbåtshamn på Lantmäteriets och Naturkartans kartor. VI har haft kontakt med Lantmäteriet för att om möjligt få dem att ändra uppmärkning och nu för andra gången fått svaret att ingen ändring kommer att ske. Deras svar är följande 

” Många objekt i vår karta är av karaktären insamlat efter vad som syns i flygbild. Den nu diskuterade småbåtshamnen är väldigt tydlig och ska därmed redovisas i kartan. ”

Symbolen Småbåtshamn är inte samma sak som Gästhamn. Om ni upplever problem med att allmänheten blandar ihop begreppen får ni skylta eller vidta andra lämpliga åtgärder.

 

Med det får vi släppa den saken och i egen regi beskriva vad som avses. 

 

Båtar

När det kommer till båtar och hamnar har vi som nämnts tidigare blivit ålagda att upprätta en avfallshanteringsplan för vår "båtklubb". Vi har förklarat ett flertal gånger att vi är en Tomtägareförening och ingen båtklubb, men att föreningen enligt stadgarna tillhandahåller en båtplats per tomt för den som så önskar. Dessvärre är antalet föreningsdefinitioner begränsade och SMOHF och andra myndigheter väljer bland de som finns. 

Styrelsen har därefter beslutat att föreningens hamnar får byta namn officiellt till Bryggorna vid Sund och Bryggorna vid Källviksudd. I folkmun kanske de gamla benämningarna kommer att leva kvar. 

Vidare finns avfallshanteringsplanen på intranätet samt en uppdaterad information om båtplatser. I den tillåter vi bland annat att båtvagnar och båtsläp att stå på bryggplan under sommaren när den egna båten ligger i sjön. När båten tas upp för vintern skall båt och släp ställas vid egen tomt och inte stå kvar på bryggplan. Vi har inga möjligheter till oljeavskiljare, inget vatten för spolning, ingen el för tvätt eller annan tillämpning vid någon av våra bryggplatser. Vi planerar inte heller för detta då det aldrig varit föreningens avsikt tidigare och inte heller för framtiden. En kvalificerad gissning är att detta skulle medföra betydligt högre avgifter för var och en men även mer arbete för hela föreningen. Den som har båt får ta hand om eventuellt avfall på bästa sätt själv precis som vi har gjort sedan föreningen grundades för drygt 60 år sedan. 

För mer information hänvisas till den uppdaterade informationen under rubriken Mitt Sund / Båten. 

Styrelsen 231005 

Annonser