Nyheter

Sunds ängsmarker och hagar

Under våren 2023, en dryg månad före föreningsstämman, fick styrelsen meddelande från Micke Öhman att de inte hade för avsikt att låta sina får beta i våra hagar längre. De har tillräckligt med områden och behöver inte längre använda sig av våra hagar, vilket vi tyckte var trist. 

Styrelsen har försökt via olika kanaler, såsom Facebook och betesförmedlare, men inte fått något svar. 

Mot bakgrund av detta har vi försökt få in en extra uppgift till arbetsdagarna, att plocka ner fårstängslet. Det finns ingen egentlig anledning att ha det kvar. När man kör med betesputsare kommer man inte åt nära stolparna, vilket inte heller dikesklipparen gör. Och ingen har tagit på sig att slå för hand med röjsåg eller lie. Det utgör även onödig fara för vild djur som kan fastna. Vi vill därför att stängslet plockas ner så snart det går. Om man är lite varsam och rullar ihop ståltråden kan den användas till annat, likaså kan stolparna återanvändas om man tar ner dem försiktigt. Om någon i framtiden önskar använda hagarna för sommarbete så kan vi återställa det hela. Men tills vidare känner vi att det är bättre att stängslet kommer bort.

Däremot kommer hästarna att vara kvar även nästa sommar och då i en större hage. Den del av övre fårhagen som inte kommer att användas blir då dungen och norra delen mot Utgårdsvägen till som däremot blir mer tillgänglig för oss tvåbenta. 

Vi lämnar även midsommarängen som reserv tills vidare, däremot önskar vi att allt tas ner kring nedre fårhagen mellan Kanalvägen och Sundsvägen bort till Midsommarsvängen. gärna så snart det går. Det finns en arbetsdag kvar i höst, den 7 oktober.

 

210923

Styrelsen

Annonser