Nyheter

Ändring av asfalteringsplaner V34

Asfalteringsarbeten skall utföras i Tasstäppebacken samt på Sundsvägen. Då man inte ville ha ökad trafik på Tasstäppan när det är nyasfalterat så ändrar vi lite i planerna. Man utför idag underhållsarbeten på Tasstäppan sen kommer man imorgon tisdag att börja med Sundsvägen 140 meter och detta kommer att ta ca 3 - 4 timmar då Sundsvägen nyasfalterade del är avstängd för trafik. Trafik kan ske via Sånö och bomvägen. När asfalteringen är klar ca lunch-tid på tisdagen hävs all restriktioner och normal framkomlighet är möjlig.

Annonser