Nyheter

Vägar och soptunnor

Väginformation.

Under de närmaste veckorna kommer det att utföras en del asfaltering. Först i backen upp mot Tasstäppan och sedan utmed Sundsvägen. 

Trolig start är omkring vecka 34 som startar den 21 augusti. 

Boende i Tasstäppan har fått tillåtelse att köra in via Sundsvägen, Mellankroken och Sånövägen för att komma ner till sina stugor. Bommen Sånövägens vändplan kommer att stå öppen. Det kan därför bli lite mer trafik under några dagar.

I gengäld kommer boende utmed Sundsvägen, Sånö, Mellankroken, Utgårdsvägen och Midsommarsvängen att kunna köra in via Tasstäppebacken när asfaltering pågår på Sundsvägen. Även detta beräknas pågå som mest några dagar.

 

Soptunnor.

Vi fick idag in ett tips från en medlem om en typ av lås som kan monteras på soptunnor och matavfallstunnor. 

https://smartaskydd.se/products/53-las/las-till-soptunna-avfallskarl/las-till-soptunna-oppnas-automatiskt-vid-tomning

De kostar förvisso 459 kr/st men blir billigare en tidigare föreslagna inhägnad i trä, som styrelsen föreslog i våras. 

Låset öppnas även när tunnan hänger upp-och-ned men inte när den faller omkull och blir liggande. Kanske kan man på sikt slippa vildsvinens framfart i området, eller åtminstone på egna tomten. 

 

140823

Roger Cederlöf

Annonser