Nyheter

Skärpt eldningsförbud

Länsstyrelsen i Stockholms län har från och med idag infört Skärpt Eldningsförbud.

Det betyder i korthet

  • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
  • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
  • Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
  • Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning.
  • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Mer finns att läsa på följande sidor

Länsstyrelsen: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/om-eldningsforbud.html

Södertörns Brandförsvarsförbund: https://www.sbff.se/

Styrelsen uppmanar därför alla att hörsamma förbudet tills annat framkommer. Med tanke på SMHI:s prognos kan det dröja innan grillning kan ske. 

När det gäller kommande arbetsdag en 17 juni får berörda på plats ta ställning till korvgrillning eller kalla mackor då vädret närmsta veckan får avgöra saken. 

I övrigt ber vi om att alla som är ute på ön är uppmärksamma om man ser något oroväckande

 

/

Styrelsen 230612

Annonser