Nyheter

Återkoppling från årsmötet

Årsmötet:

Lördagen 15 april höll Sund/Sånö sitt årliga årsmöte. Styrelsen tackar alla som kom och visade sitt engagemang.

Årsmötet avlöpte bra. Bland annat kunde de nya stadgarna fastslås. Dessa kommer att läggas upp på intranätet snarast möjligt. I korthet var det mest en språklig översyn då de förra stadgarna hade mer än 20 år på nacken. Två saker ändrades dock. Vi har numer inga suppleanter, alla som väljs är ledamöter. Det gäller alla kommittéer då föreningen behöver alla frivilliga som väljs in. Den andra saken var att vi tog bort kravet på att medlemmar bara får kör 30km/h inom vårt område, det fanns inget sådant krav på icke medlemmar och blev lite konstigt. Vi har istället förbättrat skyltning och hoppas att alla följer dessa råd.

Information:

Fårhagarna blir tyvärr av med fåren från och med i sommar. Öhmans som brukar ha sina får hos oss har låtit meddela att de har ordnat betesmark närmare deras gård vilket underlättar för dem att sköta om djuren. Det betyder att vi behöver se till att klippa gräset i hagarna ett par gånger per säsong så att de inte växer igen. Trist men om någon vet om att det finns får eller getter eller bägge som behöver sommarbete så finns det ett par hagar i vårt område.

Till sommaren hoppas vi att vi fått på plats en ny bod vid Källviksudd med en ny toalett och bättre utrymme för simskolan och förvaring. En toalett med slamtank istället för 20 litershinkarna.

OBS:

När det gäller ris, grenar och rens från trädgården såsom mossa, gräsklipp etc. så får detta ALDRIG läggas på gemensamma högar som exempelvis den som för tillfället ligger vid Källviksudds inre parkering. Sådana uppläggningsplatser är endast till som mellanlager för det som röjs i våra allmänningar på arbetsdagarna. Sly, ris, röjningsrester från den egna tomten tar varje enskild tomtägare hand om själva. Regler för eldning finns på SMOHF:s hemsida här https://www.smohf.se/amnesomraden/invanare/inomhusmiljo/eldningsveckor-2/

Även om man av hävd och gammal vana gör som på 60-talet när området skapades så har reglerna för skötsel ändrats med åren och man behöver helt enkelt följa med tiden. T.ex. så ligger gamla träplankor i rishögen vid parkeringen. Sådant ska var och en själv köra till återvinningstationen, inte låta grannarna ta hand om via eldning. Se nuvarande regler i länken ovan.

Midsommar:

Det kommer att ordnas midsommaraktiviteter i år på liknande sätt som före pandemin. Mer information kommer när det närmar sig men gör er beredda att hjälpa till att klä och resa stången på midsommaraftons morgon, sedan drar det i gång omkring 14.00.

 

Med detta önskas en fortsatt solig dag och vecka.

Styrelsen 230417

Annonser