Nyheter

Gallring

idag måndag har skogshuggaren och undertecknad gått runt i de områden som ska gallras och märkt ut gränser inom vilka som skördaren kommer att gallra. Gallring påbörjas ca v10, om 14 dagar.

Om någon tomtägare önskar få något fällt på egen tomt får denne ordna det med huggarna direkt. Gallring görs endast på allmänningar. Men när de är på plats kan ni som sagt prata med ansvarig huggare och göra upp om egen fällning och ev betalning.

Nya ledamöter

Stort tack till alla ni som hörde av sig och visade intresse för deltagande. Valberedningen ordnar med resten fram till stämman

 

240219

/Roger Cederlöf 

Medarbetare, Vildsvin och Skogsgallring

 

Medarbetare

Det saknas fortfarande följande poster

- En ny kassör

- En ny ansvarig för båtbryggor/båtplatser

- En ny arbetsledare. 

Risken är att vi behöver höja årsavgiften betydligt mer än beräknat om vi inte kan besätta positioner med frivilliga från några av tomtägare. 

Kassörens uppgift är att hålla koll på ekonomin men mycket av bokföring och utskick sköts av den redovisningsbyrå som vi anlitar. 

Bryggansvarig håller reda på vem som har båt på vilken plats och vilken bryggbredd som används. Uppgifter skickas till kassör och redovisningsbyrå inför utskick. 

Arbetsledare gör två arbetsdagar och ansvarar i par med en annan arbetsledare att dagens uppgifter fördelas och blir utförda. 

 

Vildsvin

Vildsvinen har gått bärsärka på Kanalvägen och Höjdkroken i förra veckan. Gröna och bruna tunnor som inte redan låg ned har nu fallit. Dessvärre har en del skräp rotats fram ur de tunnor som inte hade låst lock. Vi uppmanar den som är ute sporadiskt och vet att man lägger kvar skräp till första sommarhämtningen att verkligen låsa locket. Eller ta med skräpet hem under vinterperioden. 

 

Skogsgallring

Äntligen närmar det sig gallring av våra skogspartier. Huggarna är i Torpa Skog sedan någon vecka tillbaka. De har ett per veckors jobb kvar innan de kommer över till oss och hjälper oss att gallra ur. Trolig start omkring vecka 10. 

Först och främst området på Kanalvägen vid mötesplatsen åt bägge håll, upp mot berget som vätter åt Midsommarängen och upp mot Höjdkroken. 

Sedan bergssluttningen vid Nedre fårhagen och därefter något litet vid Sundsvägen kring stigen upp mot Myrstigen. 

Mer info kommer när det närmar sig. 

 

/Styrelsen 2024-02-12

Medarbetare

 

För dig som vill delta i föreningens verksamhet lite mer, Valberedningen och styrelsen söker efter följande

- En ny kassör 

- En ny ledamot med ansvar för båtbryggor och båtplatser

- En ny arbetsledare. 

Hör gärna av er med tips till Valberedningen Susanne Jonsson eller PA Söderdahl. Kontaktuppgifter när du loggar in under Mitt Sund

Gallring

I tillägg till förra veckans gallring kommer även områden vid övre delen av Myrstigen att gallras samt området från Myrstigens vändplan och utmed stigen ner mot Torpa. 

Föreningsstämma

Föreningsstämma för året 2023 kommer att hållas lördag 20 april 2024 i gymnastiksalen, som vanligt. 

Tid är 10-12. 

Motioner

Eventuella motioner skall vara Styrelsen tillhanda senast 31 januari, en vecka från idag. I enlighet med våra stadgar. 

Mejla eventuell motion till

 

Övrigt

För er som inte är på ön i veckorna kan vi informera om att vägar har sandats idag torsdag. Värmen har smält snö till is men nu bör det gå att ta sig fram utan risk. 

 

240125

Styrelsen

God fortsättning alla Sundare och Sånöare. 

Vi går snart in i vecka 4 på 2024, med en riktigt snörik vinter på det hela taget. Det borde fylla på grundvattnet rätt så bra till våren när det töar. 

En annan sak som händer under våren är att vi nu skrivit på ett avtal om gallring av några av våra gemensamma områden. Det är ännu inte klart med ett exakt startdatum, men under våren blir det av. 

Först och främst kring Kanalvägen. Det är partier på bägge sidor om vägen, dels mellan tomter 19 och 21 bort mot berget, dels mellan 16 och 18 upp mot Höjdkroken till. 

Sedan ska det gallras vid nedre fårhagen mot bergssidan så att slutningen blir synlig, därefter lite försiktigt vid sundsvägen mellan nr 8 och 10 i området där stigen upp mot Myrstigen går. 

Dungen vid övre fårhagen/hästhagen kan vi gallra ut själva och ta hem som ved. Träden är för tunna för att ge ekonomi till en avverkare, men för oss medlemmar funkar det fint att elda med i kaminer och vedspisar. OBS att märkning skall ske först och dagar bestämmas så att det är minst 2 på plats. Det behövs även röjas upp i hasselslyet mot Torpa nära slånbärsbuskarna vid spängerna mellan Utgårdsvägen och Torpa.

Läs om säkerhet vid trädfällning här

https://sakerskog.se/praktika-info/arbetsteknik-och-utrustning/

se över din utrustning och slarva inte med säkerhet. 

Föreningsstämma

Årets Föreningsstämma (Årsmöte) kommer att hållas lördagen 20 april i gamla Hembygdsgården/Gymnastiksalen. Gamla eftersom det invigs en ny någon gång under våren 2024, 

Arbetsdagar

Arbetsdagar för 2024 kommer att delges vid Föreningsstämman i april. 

Icke desto mindre är i vart fall en medlem på hugget och har redan bokat upp sig för städning av badstränder under vecka 28 i sommar, första simskoleveckan.

Känner du att du har möjlighet så är veckor 29 och 30 lediga för städning. Är du ändå på ön och städar en timme varje morgon så motsvarar det 2 arbetsdagar. 

Klart o betart!

 

Vildsvin

Myrstigen har haft besök av Vildsvin. Våra soptunnor var omkullvälta men ett kort spännband som höll locket på plats hindrade sopletning. Och i snön syns spår. 

En stod precis vid vägen tisdag kväll 16 jan, 25 m från parkeringen. reagerade inte ens på billyktor utan gick lite sakta sedan fortare över vägen innan den skuttade iväg uppåt grannens tomt. Den sekvensen finns på film hemma hos undertecknads hustrus mobil. 

 

Än en gång, God fortsättning på 2024, med förhoppning om ett fint år på Muskö. 

 

/Roger Cederlöf

 

God Jul och Gott Nytt År!

 

Nu är det bara en vecka kvar till både fjärde advent och Julafton som sammanfaller detta år. 

Det har varit några riktigt fina vinterveckor på ön, men senaste dygnen så har vägarna smält till is, nästan och snön sjunkit undan alldeles. 

Styrelsen vill med denna hälsning tackar för det gångna året. 

Tacka för allt arbetet som vi utfört tillsammans.

För det fina midsommarfirandet vi hade. 

För den fantastiska simskolan som är så uppskattad och lär nya generationer år efter år både att simma och att simma olika simstilar. 

Inte minst att vi håller naturen ren från skräp. Det finns papperskorgar både på badplatserna och vid varenda tomt. 

Om det saknas en gran hemma, glöm inte att det är fritt att åka hit och ta med en liten gran hem. Det är alldeles för många små skott i allmänna dungar. Bäst att ta dem innan de blir för stora. 

Vi har förhoppning om att i närtid kunna få till ett avtal om gallring i skogspartierna. I enlighet med Grönområdesplanen som vi tog fram för några år sedan. Vi kan idag inte säga när det drar igång, men gissningsvis i februari eller senast mars. 

Sist men inte minst påminner vi om att det behövs fler medarbetare till föreningens verksamhet. 

Till föreningsstämman 2024 behövs följande. 

- En ny kassör

- En ny ansvarig för båtbryggor

- En ny arbetsledare till arbetsdagarna. 

Den som känner sig manad uppmanas att kontakta Valberedningen, Susanne eller PA. Namn och tomtnummer finns på interna Mitt Sund. I matrikeln finns kontaktuppgifter, om du inte redan kan dem. 

En riktigt God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen

Annonser