Kontaktinformation till samtliga finns under medlemmar - inloggningsuppgifter finns i medlemshandlingarna

Styrelse:

Ordförande

Roger Cederlöf, Sund 145

Kassör

Rolf Hage, Sund 52

Sekreterare

Jan Johansson Sund 19,

Ledamot

Roland Jonsson, Arbetsdagar, grönområde, får.

Ledamot

Jim Pettersson Sund 90, Vägar, gångstigar, parkeringar

Ledamot

Martin Gabell Sund 26, Bryggor, båtplatser, uppläggningsplats

Suppleant

Tommy Fagerberg Sund 39, Hemsidan 

Suppleant

Hans Bergstedt Sund 54, Badplatser, säkerhet, renhållning

 

Övriga ansvarsposter:

 

Revisorer

Lars Lindberg Sånö 13
Bengt-Ove Olsson, Sund 51

Berit Fogelström Sund 112 (suppl)

Ann-Carin Pihlblad, Sund 110(suppl)

Valberedning

Per-Anders Söderdahl Sund 62 (sammankallande)

Jan-Olof Bengtsson Sund 147

Susanne Jonsson, Sund 82

Aktivitetskommitte

Susanne Jonsson Sund 82 (sammankallande)

Åsa Malm Sund 98

Roswitha Rieder Sund 130

Båtkommitte

P-A Söderdahl Sund 62 (sammankallande)

Thomas Kruthammar Sund 44

Simskolekommitte 

Carina Norberg Sund 117 

Elin Andersdotter Sund 94

Arbetsdagar

Susanne Jonsson Sund 82

Lenny Kronholm Sånö 4

Robert Malmström Sund 53

Hans Sjöstedt, Sund 102

Peter Hägglund, Sund 42

Irene Karlsson Markie, Sund 83

Nycklar

Peter Gardell Sund 85

Maskiner

Lars Hammarlund Sund 107

Båtvagn, elverk

Lars Haeggström Sånö 8

Jaktlag

P-A Söderdahl Sund 62

Jan-Olof Bengtsson Sund 147