Kontaktinformation till samtliga finns under medlemmar - inloggningsuppgifter finns i medlemshandlingarna

Styrelse:

Ordförande

Roger Cederlöf, Sund 145

Kassör

Rolf Hage, Sund 52

Sekreterare

Jan Johansson Sund 19,

Ledamot

Roland Jonsson, Arbetsdagar, grönområde, får.

Ledamot

Jim Pettersson Sund 90, Vägar, gångstigar, parkeringar

Ledamot

Martin Gabell Sund 26, Bryggor, båtplatser, uppläggningsplats

Suppleant

Tommy Fagerberg Sund 39, Hemsidan 

Suppleant

Hans Bergstedt Sund 54, Badplatser, säkerhet, renhållning

 

Övriga ansvarsposter:

 

Revisorer

Monika Fagerberg Sund 39

Bengt-Ove Olsson, Sund 51

Berit Fogelström Sund 112 (suppl)

Ann-Carin Pihlblad, Sund 110(suppl)

Valberedning

Per-Anders Söderdahl Sund 62 (sammankallande)

Jan-Olof Bengtsson Sund 147

Susanne Jonsson, Sund 82

Aktivitetskommitte

Vakant - (Är du intresserad -meddela styrelsen)

Båtkommitte

P-A Söderdahl Sund 62 (sammankallande)

Thomas Kruthammar Sund 44

Simskolekommitte

Susanne Hage Sund 52 (sammankallande)

Jenny Ström Sund 87

Arbetsdagar

Arbetsledare Susanne Jonsson Sund 82

Arbetsledare Lenny Kronholm Sånö 4

Arbetsledare Karin Gillberg Sund 46

Arbetsledare Robert Malmström Sund 53

Arbetsledare Roland Jonsson Sund 82

Nycklar

Peter Gardell Sund 85

Maskiner

Lars Hammarlund Sund 107

Båtvagn, elverk

Lars Haeggström Sånö 8

Jaktlag

P-A Söderdahl Sund 62

Jan-Olof Bengtsson Sund 147