För att hålla vårt område i trim och inte öka vår medlemsavgift, har vi sedan starten infört två arbetsdagar per tomt. Den insats du gör är alltså mycket värdefull.

Aktuella arbetsdagar presenteras i vår kalender.

Man kan maximalt arbeta två arbetsdagar per år, inga arbetsdagar kan flyttas över årsskiftet. Om man, på grund av t ex sjukdom, inte kan delta vid något arbetstillfälle, lämnar man ett bidrag per arbetsdag (storleken bestäms på årsmötet, f.n 500:-/arbetsdag). 

Arbetet börjar normalt kl 9 och pågår till kl 12, dvs 3 timmar. Om inget annat framgår så samlas alla vid Sundshamn. Arbetsuppgifterna fördelas av arbetsledarna och beroende på hur många som kommer så kommer de arbetsuppgifter som är viktigast att prioriteras. Motorsågar och röjsågar ska hanteras med stor försiktighet och bara om man har nödig kännedom om hur dessa fungerar. Självklart har man på sig oömma kläder och arbetshanskar om man behöver det. Medtag också gärna vatten att dricka. Alla verktyg ska rengöras innan återlämning.

Föreningen bidrar med grillkorv och öl/läsk vid arbetsdagens slut.

Förutom områdets skötsel ska "träffarna" möjliggöra trevlig kontakt mellan grannar!
Kontakta grönområdesansvarig om du vill ansvara för något under säsongen, t ex klippa gräs och på så vis göra din insats i egen regi. Ett antal "uppdrag" finns!

OBSERVERA! Insatser som utföres utanför schemalagd tid skall alltid godkännas av grönområdesansvarig

arbetsdag