Sunds båthamnar. 

Området Sunds Utgård styckades och såldes 1959 till 1960. Till tomterna hörde en båtplats som var där vi nu kallar Sundshamn.

Några år senare utökades Sunds Tomtområde (med Myrstigen från krönet och Höjdkroken med Kanalvägssidan) då en ny brygga byggdes - det vi nu kallar Källvikshamn. När sedan bryggorna i Sundshamn byttes till flytbryggor fick dels ursprungliga Sund plats men också Sånö.

 

Logga in och läs mer information om hamnarna och hur bryggplatserna är fördelade.