Välkomna till Simskolan 2023 vid Källviksudd!

Simskolan har följande gruppindelning:

Plask & Lek       Kl 10-10.45

Simskola           Kl 11-11.45

Märkestagning  Kl 12-ca 13.30

Sunds simskola pågår under veckorna 28-30 med uppvisning och avslutning lördag under vecka 30. Simskoleverksamheten arrangeras och finansieras av Sunds tomtägarförening och är därför i första hand avsedd för boende i Sund/Sånö. Övriga är välkomna att delta i mån av plats och mot en avgift, se nedan. Vid överteckning kommer boende i Sund/Sånö att prioriteras.

Det går inte att föranmäla sig till simskolan utan anmälan sker alltid på plats hos simskolan vid Källviksudd varje måndag i respektive simskolevecka. Antalet platser i grupperna är begränsade och vi har inte möjlighet att bevilja "drop-in"-anmälningar under pågående simskolevecka.

Avgiften för dem som tillhör Sunds tomtägarförening ingår i årsavgiften till föreningen. Övriga deltagande betalar en avgift per deltagare och vecka:

Plask & Lek:  200 kr per vecka

Simskolan:  400 kr per vecka

Märkestagning: 200 kr per vecka.

Alla är välkomna att simma för simborgarmärken och kilometermärken. Övriga simmärken kan tas av inskrivna i respektive deltagargrupp.

/Simskolekommittén

Annonser