Sunds bebyggelse under de senaste århundradena var koncentrerad runt stamfastigheten Sunds Utgård. Under 1900-talet var gården främst sommarbostad för olika Stockholmsfamiljer.

Under 1940-talet köptes gården av familjen Hellström. I slutet av 50-talet köpte AB Skärgårdstomter den mark som avstyckats från Sunds utgård. Därefter började försäljningen av tomter på Sund. Tomterna hade del i badstrand, pumpar, vägar samt egen bryggplats. Efterfrågan var stor och de 90 tomterna var snart sålda. Till ön tog man sig med färja. Tunneln började används först 1964. I Muskö by kunde man då göra inköp i en välsorterad ICA-affär. Där fanns allt nybyggarna kunde önska sig, från byggmaterial, trädgårdsredskap till sill, korv och potatis.

SundsTomtägareförening bildades sommaren 1962. Det mest angelägna ärendet för styrelsen blev att få el till området. För att få el krävdes att 75 % av medlemmarna anslöt sig. Vissa medlemmar var mindre intresserade, det var dyrt att dra in el. 1964 hade till sist tillräckligt många medlemmar visat sig intresserade av en sådan modernisering. 1965 drogs så äntligen elen fram till Sund och alla osande fotogenelement kunde skrotas.

Ytterligare 60-talet tomter hade avstyckats. Dessa fick inte säljas pga att tillgången på bad och bryggor ansågs för liten. Av bonden på andra sidan Hammarviken inköptes därför Källviksudd som använts till betesmark. Skogen rensades och båtbrygga samt badanläggning anlades. 1965 kunde också dessa tomter säljas.

Tomtägarna på Sånö Småbruk, som saknade bad- och båtanläggningar, ansökte 1964 om att få gå med i Sunds Tomtägareförening. Deras ansökan accepterades och efter denna sammanslagning fick föreningen sitt nuvarande antal fastigheter dvs 166. Föreningen ägde däremot inte de nuvarande allmänningarna. Dessa överlät AB Skärgårdstomter genom gåvobrev dels 1967 dels 1971 efter att den driftiga föreningen avvärjt Stockholm Stads planer på att bl a skapa radhusbebyggelse inom Sunds område. Allmänningarna omfattar 560 000 kvadratmeter.

Allmänningarna består av skog, ängsmark, vägar och stränder. Vid stränderna till Hammarviken har vi två båt- och badanläggningar. Den ena ligger vid Källviksudd. Där finns en marina med en båtbrygga. Vid själva udden finns anlagda stränder och flytponton för bad samt ett uthus för badgäster. Här arrangeras varje år simskola m.m. för våra yngsta medlemmar. Längre in i Hammarviken finns likaså en badanläggning med bastu och tillhörande uthus för badgäster. En bit längre in i viken finns ytterligare en marina med två bryggor och tillhörande iläggninsramp. Vid infarten till våra anläggningar finns låsta bommar. Nycklar till dessa liksom till uthusen fås efter kontakt med den ansvarige för nycklar (se menyn till vänster). Det är samma nyckel till våra allmänna utrymmen, vägbommar och bastu.

 

Styrelsen för Sunds Tomtägareförening

Annonser