Medlemmar på Sund har förmånen att fritt få nyttja föreningens bastu!

bastu1För att bada bastu behöver du:

Boka på listan till bastun med tomtnummer och aktuell telefon.

Ta med dig ved (bastukaminen eldas med ved).

Ta med dig brunnsvatten att kasta på kaminens stenar (aldrig sjövatten som innehåller salt).

Skölj (här kan sjövatten användas!) av och städa efter dig.

Din vanliga nyckel skall användas.

Ansvarig för tillsyn och bokningslista: 

 

Nytt bastuaggregat

Strax före semestern 2012 fick föreningens bastu nytt aggregat, ny skorsten, nya  stenar på golvet samt övrig renovering utförd vid aggregatet.

Själva kaminen + övrigt material har donerats av Ulf Smeby, Höjdkroken 21.

Monteringen/renoveringen har utförts, förutom av Ulf, av Börje Moberg  Höjdkroken 23, samt Kaj Bendixen Höjdkroken 19.

Styrelsen tackar alla tre för utfört arbete och särskilt Ulf som har fått en  liten plakett i bastun som minne.

 

Bastubrygga