Simskolekommittén tillsatt

Det tog inte lång stund att tillsätta det vi efterfrågade. Ett stort tack till alla som svarat.

/Styrelsen

 

 

 

Styrelsen har testat badvattnet efter sommarens alla bad för att se hur kvaliteten står sig. Som kan ses nedan har värden återtagit de från förra hösten, det vill säga sjunkit till minimum. Anledningen till högre E.Coli-värden på försommaren får troligen härledas till att många fåglar använt stranden vid LIlla badet under våren innan badgästerna hittat dit. Fåglar är varmblodiga och bajsar en hel del, som leder till E.Colipåväxt. Vi ska vara glada och stolta över att vi har så bra och tjänligt vatten att tillgå.

Provtagning av badvattnet vid både Källviksudd och Lilla badet gjordes tis 22 juni 2021. Bägge badplatserna är tjänliga att använda. Uppmätta eller statistiskt beräknade värden ligger en bra bit under gränsvärdet för tjänligt.

Källviksudd. 
Mätningar har gett följande värden
E.Coli
190903    200630    200818    210622
    1             4             1                 2   MPN/100ml
 
Intestinala Enterokocker
190903    200630    200818    210622 
    <10       <10          <10            <10  cfu/100 ml
 
Lilla badet
E.Coli
190903    200630    200818    210622
    1             25           1               4   MPN/100 ml
 
Intestinala Enterokocker
190903    200630    200818    210622
   <10        <10          <10            10  cfu/100 ml
 
Gränsvärde för tjänligt vatten är
E.Coli                            <100 cfu/100 ml
Intestinala Enterokocker  <100 cfu/100 ml (MPN/100ml)
 
Där cfu anger faktiskt antal tillväxtkolonier och MPN är ett statistiskt beräknat antal.
 
Sund 21-06-25
/Styrelsen