Styrelsen har blivit varse att en medlen har blivit bestulen på bränsle ur sin båt vid Brygga 1 i Sundshamn. 

Det såg ut som att fler har haft påhälsning av kapellens oordning på andra båtar. 

Det är stor risk att även Brygga 2 vid Sundshamn men även 3 o 4 vid Källviksudd har haft oväntat besök. 

 

Vi ber alla att hålla ögonen öppna och skramla högt om man ser något

 

/Styrelsen 210619