Årsavgiften kommer att skickas ut inom kort. Avgiften är den som beslutades på årsmötet 2019 och 2 000 kr/fastighet, dvs. oförändrad.

 

/Styrelsen