Kort rapport från styrelsemötet 13 april

Nu finns det två nya dokument upplagda på hemsidan, välkomstbrev för 2019 samt uppdaterad medlemsmatrikel. Vi har fortfarande bra ekonomi då vi ännu inte bytt brygga och justerat våra grusvägar.

Vägdeklaration inskickad till trafikverket där de föreslår att vi justerar grusvägarna under våren vilket vi ska försöka få till. SMOF kommer att göra tillsyn i Sundshamn avseende användning av båtbottenfärger, läs gärna styrelsens rekommendation. Vi kommer ganska snart slutrapportera åtgärderna efter frigolitläckaget på gästbryggan till SMOF.

Vi håller på att renovera flera av våra flytbryggor inför bad- och båtsäsongen. Det blir en veddag i påsk. Vi försöker få till en skogsvårdsplan och anlitat en konsult. Vi planerar att gallra längs vägar, information om det på årsmötet.

Vi kommer att informera om var hundar får vara och bada. Det har varit en diskussion om bastuansvarig men utan något beslut. Vi kommer att på årsmötet informera en del om status på bryggan, förra årets motioner, nycklar mm. Vi beslutade att tillåta helikopterflygning under en dag för perioden v. 28-31. Hoppas vi ses på årsmötet lördag 27 april kl. 10:00.

/Styrelsen

Kort rapport från styrelsemöten

Fortfarande en god ekonomi som beror på att vi inte kommit till skott med bryggbytet vid Källviksudd. Anledning till att vi inte rivit och ersatt med flytbryggor är formalia runt strandskyddsdispens och bygglov. Mer om det rapporteras på årsmötet. Flytbryggan är dock köpt villkorad med att vi får erforderliga lov.

Annars har det varit mycket runt läckande frigolit från gästbryggan och badbryggan. Förhoppningsvis har vi löst de flesta påpekanden vi fått från SMOF och kan få till bra ersättningsbryggor innan sommaren. Vi har även beslutat klippa en hel del vass under året och ska därför anlita en entreprenör.

Förra årets motioner om gallring och fällning av ”dungen” vid Utgårdsvägen har arbetats med under året och vi har fått in olika typer av offerter och kostnadsbedömningar. Vi kommer nu att utföra fällningen som en vedhelg och göra en ny gallringsplan som har inriktning på ”rekreation”.

En annan fråga som bubblat upp är våra nycklar till bommar, grindar och bastun. Det är ganska många nycklar i omlopp och vi vet inte alltid var de finns efter ägarbyten. Vi kommer ta upp frågan på årsmötet för att höra stämmans åsikt. Kostnaden är ca 100 000 kr för att byta nyckelsystem.

Som vanligt inför årsmötet så saknas det förtroendevalda så om P-A Söderdahl hör av sig så vet ni varför. Just nu saknas en person till valberedningen och minst en till styrelsen.

Vi ses den 27 april!

/Styrelsen