Se över hur ni skyddar era buskar och träd.

Styrelsen skulle vilja uppmana alla tomtägare att se över skyddsnät och dylikt som är uppsatt kring fruktträd, buskar och planteringar. Välj hellre ett kompostnät än ett nylon eller stålnät. Nylon och stålnät orsakar lättare skador på djur eller som syns i bild, djuret kan strupas till döds. Detta vill ingen och det är av största vikt att varje tomtägare ser till att plocka undan sånt som kan orsaka problem och behålla skydd som fungerar.

Rådjur2

Rådjur1

Nätet i bild hade troligen fungerat bättre om det suttit fast i stolpar nedkörda i marken, men hellre då ett kompostnät.