ATS-kraftservice som gräver ner elledningarna behöver använda P-platsen vid nedfarten till Källviksudd som upplag.

Därför öppnas nu vägbommen vid Kanalvägen. En ny bom har satts upp vid Källviksudds inre parkering (bekostad av entreprenören).

Befintliga A- och B-nycklar fungerar på den nya bommen.