Som meddelats i samband med årsmötet ska en inventering av alla Sunds utdelade nycklar göras under våren. Målet är att inventeringen ska vara klar 15 juni.
Logga in och klicka på ”Kontakt” uppe till höger. Där syns sedan formuläret ”Nycklar”.
Resten framgår av ledtexter på formuläret.

Vid frågor kontakta Rolf på 073-420 70 67