Efter kritik från boende i områden stöter nu Drömgårdens planerade bostäder på Arbottna på ytterligare problem.

Kritik mot Drömgården

Det finns nu ett detaljplaneprogram ute för samråd från kommunen samt att Drömgården kommer att hålla öppet hus nu på lördag 31/1 kl.13-15.

En detaljplan för Arbottna kan innebära att kommunen tillåter att en ny tätort byggs inom kommunen beroende på hur denna utformas, så det är viktigt att så många intressenter som möjligt får komma till tals.

Drömgårdens hemsida

Trafikanalys gjord av Haninge kommun