Vi har nu fått en ny fin brygga till lilla badet.

Ny beläggning och en soffa finns på bryggan. Även en omgång ny sand har lagts ut på stranden.

Den nya bryggan ligger längre till höger än den tidigare låg.
Det har dock visat sig att det fanns sten och järnstumpar under gamla bryggan och det finns risk att någon slår i dessa. Därför kommer den nya bryggan att flyttas till samma plats som tidigare. De uppstickande föremålen är nu markerade med varningskäppar.

Tack P-A (1:62), Thomas (1:44), Per (1:88) och Tommy (1:115) för allt jobb med vår nya brygga!

Ny brygga