Enligt tidigare beslut skall det I Sundshamn skall inte ligga några båtar, trailers, båtbockar eller annat material avseende båtuppläggning från mitten på maj tom augusti på hamnplan.

Den 14 juni är det arbetsdag och då kommer alla omärkta båtar, trailers samt övrigt material som ligger kvar på hamnplan att flyttas för att skrotas.

För närvarande ligger 14 båtar och 4 trailers där!

Du som har märkt upp din båt, sjösätt eller kör hem båten och ta bort allt material som hör båten till.

Enda undantaget är då ägare hört av sig skriftligen till styrelsen och beviljats anstånd en kortare tid.

Du som glömde din uttjänta presenning där båten legat efter att du hämtat båten, hämta presenningen så slipper vi arbetet med att kontakta dig.

Sunds Tomtägareförening

Styrelsen