hemsidaFrån och med nu kommer en ny hemsida att ge information till alla medlemmar i Sunds Tomtägareförening.

Denna sida fungerar i stort sett som den förra, men nu med lite nya människor bakom den. 
Mer information om detta kommer att ges på Årsmötet.

Precis som tidigare kan medlemmar logga in för att komma åt mer information, exempelvis årsmöteskallelser och protokoll.

Hemsidan är fortfarande under utveckling, men vi hoppas att ni snart skall kunna hitta all information som ni behöver som medlemmar i Sund!