Simskolekommittén tillsatt

Det tog inte lång stund att tillsätta det vi efterfrågade. Ett stort tack till alla som svarat.

/Styrelsen

 

 

 

Styrelsen har testat badvattnet efter sommarens alla bad för att se hur kvaliteten står sig. Som kan ses nedan har värden återtagit de från förra hösten, det vill säga sjunkit till minimum. Anledningen till högre E.Coli-värden på försommaren får troligen härledas till att många fåglar använt stranden vid LIlla badet under våren innan badgästerna hittat dit. Fåglar är varmblodiga och bajsar en hel del, som leder till E.Colipåväxt. Vi ska vara glada och stolta över att vi har så bra och tjänligt vatten att tillgå.

Provtagning av badvattnet vid både Källviksudd och Lilla badet gjordes tis 22 juni 2021. Bägge badplatserna är tjänliga att använda. Uppmätta eller statistiskt beräknade värden ligger en bra bit under gränsvärdet för tjänligt.

Källviksudd. 
Mätningar har gett följande värden
E.Coli
190903    200630    200818    210622
    1             4             1                 2   MPN/100ml
 
Intestinala Enterokocker
190903    200630    200818    210622 
    <10       <10          <10            <10  cfu/100 ml
 
Lilla badet
E.Coli
190903    200630    200818    210622
    1             25           1               4   MPN/100 ml
 
Intestinala Enterokocker
190903    200630    200818    210622
   <10        <10          <10            10  cfu/100 ml
 
Gränsvärde för tjänligt vatten är
E.Coli                            <100 cfu/100 ml
Intestinala Enterokocker  <100 cfu/100 ml (MPN/100ml)
 
Där cfu anger faktiskt antal tillväxtkolonier och MPN är ett statistiskt beräknat antal.
 
Sund 21-06-25
/Styrelsen

Styrelsen har blivit varse att en medlen har blivit bestulen på bränsle ur sin båt vid Brygga 1 i Sundshamn. 

Det såg ut som att fler har haft påhälsning av kapellens oordning på andra båtar. 

Det är stor risk att även Brygga 2 vid Sundshamn men även 3 o 4 vid Källviksudd har haft oväntat besök. 

 

Vi ber alla att hålla ögonen öppna och skramla högt om man ser något

 

/Styrelsen 210619

Årsmötet hålls den 24 april kl. 10:00 på Midsommarängen. Med anledning av rådande pandemi serveras inte kaffe/te med smörgåsar. Egen stol samt kläder efter väder rekommenderas.

 

Årsmöteshandlingar finns uppladdade under ”Dokument”

 

/Styrelsen

Nu finns årsmöteshandlingar uppladdade under "Dokument"

 

Årsmöte

Tisdagen den 7 juli 2020

 

Klockan 19:00

 

Plats: Digitalt, länk skickas innan via mail

 


 

 

Årsavgiften kommer att skickas ut inom kort. Avgiften är den som beslutades på årsmötet 2019 och 2 000 kr/fastighet, dvs. oförändrad.

 

/Styrelsen

 

På grund av rådande omständigheter samt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet till ett senare datum. Folkhälsomyndighetens rekommendationer avgör nya datumet för årsmötet. Styrelsen kommer att meddela minst tre veckor i förväg om ett nytt datum för årsmöte. Tills dess får nuvarande styrelse agera interminstyrelse, med uppdrag att sköta löpande uppgifter på bästa sätt. /Styrelsen

 

Lördagen den 25 april kl. 10 är det årsmöte för Sunds Tomtägarförening i hembyggdsgården. Välkomna!

Kort rapport från styrelsemötet 13 april

Nu finns det två nya dokument upplagda på hemsidan, välkomstbrev för 2019 samt uppdaterad medlemsmatrikel. Vi har fortfarande bra ekonomi då vi ännu inte bytt brygga och justerat våra grusvägar.

Vägdeklaration inskickad till trafikverket där de föreslår att vi justerar grusvägarna under våren vilket vi ska försöka få till. SMOF kommer att göra tillsyn i Sundshamn avseende användning av båtbottenfärger, läs gärna styrelsens rekommendation. Vi kommer ganska snart slutrapportera åtgärderna efter frigolitläckaget på gästbryggan till SMOF.

Vi håller på att renovera flera av våra flytbryggor inför bad- och båtsäsongen. Det blir en veddag i påsk. Vi försöker få till en skogsvårdsplan och anlitat en konsult. Vi planerar att gallra längs vägar, information om det på årsmötet.

Vi kommer att informera om var hundar får vara och bada. Det har varit en diskussion om bastuansvarig men utan något beslut. Vi kommer att på årsmötet informera en del om status på bryggan, förra årets motioner, nycklar mm. Vi beslutade att tillåta helikopterflygning under en dag för perioden v. 28-31. Hoppas vi ses på årsmötet lördag 27 april kl. 10:00.

/Styrelsen

Kort rapport från styrelsemöten

Fortfarande en god ekonomi som beror på att vi inte kommit till skott med bryggbytet vid Källviksudd. Anledning till att vi inte rivit och ersatt med flytbryggor är formalia runt strandskyddsdispens och bygglov. Mer om det rapporteras på årsmötet. Flytbryggan är dock köpt villkorad med att vi får erforderliga lov.

Annars har det varit mycket runt läckande frigolit från gästbryggan och badbryggan. Förhoppningsvis har vi löst de flesta påpekanden vi fått från SMOF och kan få till bra ersättningsbryggor innan sommaren. Vi har även beslutat klippa en hel del vass under året och ska därför anlita en entreprenör.

Förra årets motioner om gallring och fällning av ”dungen” vid Utgårdsvägen har arbetats med under året och vi har fått in olika typer av offerter och kostnadsbedömningar. Vi kommer nu att utföra fällningen som en vedhelg och göra en ny gallringsplan som har inriktning på ”rekreation”.

En annan fråga som bubblat upp är våra nycklar till bommar, grindar och bastun. Det är ganska många nycklar i omlopp och vi vet inte alltid var de finns efter ägarbyten. Vi kommer ta upp frågan på årsmötet för att höra stämmans åsikt. Kostnaden är ca 100 000 kr för att byta nyckelsystem.

Som vanligt inför årsmötet så saknas det förtroendevalda så om P-A Söderdahl hör av sig så vet ni varför. Just nu saknas en person till valberedningen och minst en till styrelsen.

Vi ses den 27 april!

/Styrelsen

Lördagen den 27 april kl. 10:00 är det årsmöte för Sunds Tomtägarförening i hembyggdsgården..

Se över hur ni skyddar era buskar och träd.

Styrelsen skulle vilja uppmana alla tomtägare att se över skyddsnät och dylikt som är uppsatt kring fruktträd, buskar och planteringar. Välj hellre ett kompostnät än ett nylon eller stålnät. Nylon och stålnät orsakar lättare skador på djur eller som syns i bild, djuret kan strupas till döds. Detta vill ingen och det är av största vikt att varje tomtägare ser till att plocka undan sånt som kan orsaka problem och behålla skydd som fungerar.

Rådjur2

Rådjur1

Nätet i bild hade troligen fungerat bättre om det suttit fast i stolpar nedkörda i marken, men hellre då ett kompostnät.

Visst är det fantastiskt att kunna komma ut på Muskö och vistas i en stuga nära naturen. Bada och basta eller promenera genom skogspartier. Året om. Och vi har gemensamt ansvar att sköta om våra gemensamma allmänningar. Följande bilder togs under november. Inte så trevligt. Förutom att ta med ved och sötvatten till bastun borde vi alla klara av att ta med skräp tillbaka.

DSC 0392

DSC 0393

Med det sagt önskar styrelen alla medlemmar en

God Jul och ett Gott Nytt År.

/Styrelsen, Sund 181217

Vid behov av nycklar eller frågor runt nycklar kontakta Peter Gardell på nedan kontaktuppgifter:

Mobil 070-248 91 68, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Tomt 1:85, Kanalvägen 21

Go to Top