Denna hemsida är en informationskanal för alla medlemmar på Sund och Sånö.

Glöm inte att ni hittar mer information om ni loggar in.

Protokoll för årsmötet 2020

Söndag 4 okt 2020

Ordförande ber om ursäkt för dröjesmålet med att presentera protokollet för årets årsmöte. Mötet hölls som alla vet digitalt den 7 juli i år. Äntligen ligger protokollet på sin rätta plats under Dokument. Det är tillängligt för alla med behörighet.

/Roger Cederlöf

 

Arbetsdagar 2020

Årets arbetsdagar kommer som tidigare omnämnts på årsmötet (digitalt) inte att ske i gemenskap.

Rådande omständigheter gör att arbetsuppgifter görs i egen regi på beting i samråd med ansvarig person i styrelsen. Styrelsen uppmanar alla som inte utfört arbetsdagar för 2020 att kontakta Roland Jonsson för genomgång och överenskommelse om lämpliga uppgifter.

Roland Jonsson.

Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mobil: 073 844 93 93

Styrelsen /200829

 

Badvatten (uppdatering 200821)

Styrelsen har testat badvattnet efter sommarens alla bad för att se hur kvaliteten står sig. Som kan ses nedan har värden återtagit de från förra hösten, det vill säga sjunkit till minimum. Anledningen till högre E.Coli-värden på försommaren får troligen härledas till att många fåglar använt stranden vid LIlla badet under våren innan badgästerna hittat dit. Fåglar är varmblodiga och bajsar en hel del, som leder till E.Colipåväxt. Vi ska vara glada och stolta över att vi har så bra och tjänligt vatten att tillgå.

Styrelsen har låtit testa badvattnet vid både Källviksudd och Lilla badet. Bägge badplatserna är tjänliga att använda. Uppmätta eller statistiskt beräknade värden ligger en bra bit under gränsvärdet för tjänligt.

Källviksudd. 
Mätningar har gett följande värden
E.Coli
190903    200630    200818
    1             4            1         MPN/100ml
 
Intestinala Enterokocker
190903    200630    200818
    <10       <10          <10      cfu/100 ml
 
Lilla badet
E.Coli
190903    200630    200818
    1             25           1        MPN/100 ml
 
Intestinala Enterokocker
190903    200630    200818
   <10        <10          <10      cfu/100 ml
 
Gränsvärde för tjänligt vatten är
E.Coli                            <100 cfu/100 ml
Intestinala Enterokocker  <100 cfu/100 ml (MPN/100ml)
 
Där cfu anger faktiskt antal tillväxtkolonier och MPN är ett statistiskt beräknat antal.
 
Sund 20-07-05 Uppdaterad 20-08-21
/Styrelsen

Rekreationsbrygga/Gästbrygga

Nu har vår gamla gästbrygga äntligen ersatts av en kortare variant om 12 meter och med två bänkar att sitta på.

Bryggan är inte till för gästande båtar utan för att kunna sitta ned och njuta lite halvägs in i promenaden. Titta på vattnet eller solnedgången över Mickrum.

Valet av namn blir istället rekreationsbrygga.

Båtgäster med anknytning till någon medlem får lägga till vid en ledig och angiven plats i Källviksudd. Värden släpper in gästen med nyckel till grinden. 

 /Styrelsen

Handlingar till årsmötet 

Nu finns årsmöteshandlingar uppladdade under "Dokument".
(logga in och hämta från meny "Information > Dokument")

 

Årsmöte

Tisdagen den 7 juli 2020

Klockan 19:00

Plats: Digitalt, länk skickas innan via mail

 

Simskolan 

Vi planerar att genomföra simundervisning även i sommar med start 6 juli. Se flik Simskola för närmare information.

Arbetsdagar 

Arbetsdagar för 2020 är inte fastställda ännu p.g.a. smittorisk. Styrelsen återkommer med information om hur arbetsdagar kan utföras, men tills dess så finns inga specifika datum för detta. 

 /Styrelsen

 

Nyckelbytardag

Vi byter nyckelsystem och gammal nyckel kan bytas mot ny lördag 23/5 kl. 9-12 i Sundshamn. Eventuella frågor om nycklar besvaras av Peter Gardell, mobil 070-248 91 68, E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

/Styrelsen

Årsavgift

Årsavgiften kommer att skickas ut inom kort. Avgiften är den som beslutades på årsmötet 2019 och 2000 kr/fastighet, dvs. oförändrad.

 

/Styrelsen

 

Årsmöte 2020

På grund av rådande omständigheter samt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet till ett senare datum. Folkhälsomyndighetens rekommendationer avgör nya datumet för årsmötet. Styrelsen kommer att meddela minst tre veckor i förväg om ett nytt datum för årsmöte. Tills dess får nuvarande styrelse agera interminstyrelse, med uppdrag att sköta löpande uppgifter på bästa sätt.  

Nya bryggan vid Källviksudd

Nu är den på plats! 
För er som är intresserade av att se hur det gick till och hur den nu ser ut, så har en medlem, Bengt-Ove Olsson, varit ute med kameran och lagt upp detta för beskådan. Se Nya bryggan 

Badvatten

Vid ett tillfälle i augusti kom frågan upp om föreningen någon gång har kontrollerat vattenkvaliteten vid våra strandbad, Källviksudd och Lilla badet. Styrelsen kan nu meddela att detta gjordes tis 3 sep 2019. Provsvaret meddelades fred 6 sep och våra bägge bad är fullt tjänliga avseende E.Coli och Intestinala Enterokocker enligt Havs och Vattenmyndighetens skrift "Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG". Det är samma mätmetod och krav som alla kommunala badplatser använder inom EU.

I vår innan beach 2020 drar igång gör vi ånyo en mätning, och sedan eventuellt några under sommaren för att säkerställa att kvaliteten inte försämras. Men nu har vi i alla fall en första mätpunkt att utgå ifrån.

/Styrelsen 190906

Ny brygga på källviksudd

Den 4 jul i år fick vi äntligen ett godkänt bygglov för det planerade bytet av pålbryggan vid Källviksudd, till en flytbrygga. Bryggan får nu den form och sträckning som visades vid årsmötet i april 2019. Bytet kommer att påbörjas efter sommarsäsongens slut, någon gång i okt-nov. 

Men, då vi har tänkt att ordna bort pålbryggan själva kommer vi att behöva många armar till hjälp när båtarna väl tas upp. Den sista arbetsdagen i höst är satt till 5 oktober. Styrelsen uppmanar därför alla vid pålbryggan att senast sista september i år ha flyttat sin båt, samt i förekommande fall även tagit upp den egna bommen om man inte hyr av föreningen.

Alla som är intresserade av att hjälpa till med rivning och borttransportering av pälbryggan ombedes kontakta PA eller Martin (se kontaktuppgifter under Information om Sund).  

Då den nya flytbryggan är på plats är tanken att alla bommar skall vara enhetliga. Vill man inte hyra bom av föreningen så behöver man således ersätta den befintliga till en likadan som föreningen köper in. Mer information om dessa lämnas av styrelsen på begäran. 

Glädjande för alla med båtplats vid Källviksudd med andra ord. 

/190722

Styrelsen

Information om Sund Sånö för nya och gamla fastighetsägare

För att slippa leta igenom hela hemsidan eller ställa frågor till grannar och förtroendevalda har vi skapat ett välkomstbrev för nya fastighetsägare med information från A-Ö. Även befintliga fastighetsägare har kanske behov av att läsa det ibland. Dokumentet finns under Dokument på hemsidan om man är inloggad. Saknar ni inloggning så skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller fyll i kontaktformuläret.
/Styrelsen

Ny fastighetsägare på Sund Sånö

Som ny fastighetsägare är det viktigt att man meddelar ägare, utdelningsadress, mobilnummer samt e-postadress för smidigare kommunikation. Skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller fyll i kontaktformuläret under Kontakt på hemsidan.
/Styrelsen