Denna hemsida är en informationskanal för alla medlemmar på Sund och Sånö.

Glöm inte att ni hittar mer information om ni loggar in.

 

Årsmöte 2020

På grund av rådande omständigheter samt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet till ett senare datum. Folkhälsomyndighetens rekommendationer avgör nya datumet för årsmötet. Styrelsen kommer att meddela minst tre veckor i förväg om ett nytt datum för årsmöte. Tills dess får nuvarande styrelse agera interminstyrelse, med uppdrag att sköta löpande uppgifter på bästa sätt.  

Årsmöte 2020

Lördagen den 25 april kl. 10 är det årsmöte för Sunds Tomtägarförening i hembyggdsgården. Välkomna!

Årsmöteshandlingar hittar ni under Dokument.

Notera att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer varför årsmötet kan bli inställt med kort varsel  

Nya bryggan vid Källviksudd

Nu är den på plats! 
För er som är intresserade av att se hur det gick till och hur den nu ser ut, så har en medlem, Bengt-Ove Olsson, varit ute med kameran och lagt upp detta för beskådan. Se Nya bryggan 

Badvatten

Vid ett tillfälle i augusti kom frågan upp om föreningen någon gång har kontrollerat vattenkvaliteten vid våra strandbad, Källviksudd och Lilla badet. Styrelsen kan nu meddela att detta gjordes tis 3 sep 2019. Provsvaret meddelades fred 6 sep och våra bägge bad är fullt tjänliga avseende E.Coli och Intestinala Enterokocker enligt Havs och Vattenmyndighetens skrift "Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG". Det är samma mätmetod och krav som alla kommunala badplatser använder inom EU.

I vår innan beach 2020 drar igång gör vi ånyo en mätning, och sedan eventuellt några under sommaren för att säkerställa att kvaliteten inte försämras. Men nu har vi i alla fall en första mätpunkt att utgå ifrån.

 

/Styrelsen 190906

 

Kort rapport från de senaste styrelsemötena

I arbetet med att få till en mer professionell förening har en underhållsplan upprättats, vi har tagit in offert på ekonomisk administration, vi ser över möjligheten att köpa administrationen av hemsidan och utsett Erkki Tuokko till bastuvärd.

Vidare så har vi även tagit in offert på byte av nyckelsystem som vi hoppas kunna genomföra nästa år.

Ekonomin är fortfarande god eftersom vi inte haft några utgifter i samband med bryggbytet på Källviksudd och underhållsåtgärderna på grusvägarna. Dock kommer vi ha stora utgifter under året.

När det gäller bryggan vid Källviksudd ska den vara tom på båtar sista september för att rivning av bryggan ska kunna starta helgen 5-6 oktober. Rivning av överbyggnad och regelverk kommer att ske i egen regi med ersättning i form av arbetsdagar. Pålarna kommer en sjöentreprenör att dra upp.

I övrigt när det gäller båthamnarna så kommer vi på uppdrag av SMOH göra en enkät om användandet av båtbottenfärger, renovera sjösättningsrampen samt röja vass.

Vi kommer även under september och oktober arbeta med att förbättra våra grusvägar samt gallra längs alla vägar.

Den stora frågan för grönområdena har varit motionen om gallring av dungen vid Utgårdsvägen. Den var större än vad alla trodde och vi har inte med några kostnader för den i vår budget varför det inte hänt så mycket. Det får bli ett större omtag under 2020.

/Styrelsen

 

Ny brygga på källviksudd

Den 4 jul i år fick vi äntligen ett godkänt bygglov för det planerade bytet av pålbryggan vid Källviksudd, till en flytbrygga. Bryggan får nu den form och sträckning som visades vid årsmötet i april 2019. Bytet kommer att påbörjas efter sommarsäsongens slut, någon gång i okt-nov. 

Men, då vi har tänkt att ordna bort pålbryggan själva kommer vi att behöva många armar till hjälp när båtarna väl tas upp. Den sista arbetsdagen i höst är satt till 5 oktober. Styrelsen uppmanar därför alla vid pålbryggan att senast sista september i år ha flyttat sin båt, samt i förekommande fall även tagit upp den egna bommen om man inte hyr av föreningen.

Alla som är intresserade av att hjälpa till med rivning och borttransportering av pälbryggan ombedes kontakta PA eller Martin (se kontaktuppgifter under Information om Sund).  

Då den nya flytbryggan är på plats är tanken att alla bommar skall vara enhetliga. Vill man inte hyra bom av föreningen så behöver man således ersätta den befintliga till en likadan som föreningen köper in. Mer information om dessa lämnas av styrelsen på begäran. 

Glädjande för alla med båtplats vid Källviksudd med andra ord. 

/190722

Styrelsen

 

 

MIDSOMMARAFTON 2019

PÅ SUND – MIDSOMMARÄNGEN

 midsommar

Fredag 21 juni

Kl. 14.00 spelas det upp till dans kring Midsommarstången, stången behöver lövas och pyntas av frivilliga mellan kl. 10.00 - 11.00.

Det kommer vara tävling, dragkamp, lotteri, saft och bulle till barnen samt godisregn efter dansen. 

Välkomna önskar Aktivitetskommittén

 

Kort rapport från styrelsemötet 13 april

Nu finns det två nya dokument upplagda på hemsidan, välkomstbrev för 2019 samt uppdaterad medlemsmatrikel. Vi har fortfarande bra ekonomi då vi ännu inte bytt brygga och justerat våra grusvägar. Vägdeklaration inskickad till trafikverket där de föreslår att vi justerar grusvägarna under våren vilket vi ska försöka få till. SMOF kommer att göra tillsyn i Sundshamn avseende användning av båtbottenfärger, läs gärna styrelsens rekommendation. Vi kommer ganska snart slutrapportera åtgärderna efter frigolitläckaget på gästbryggan till SMOF. Vi håller på att renovera flera av våra flytbryggor inför bad- och båtsäsongen. Det blir en veddag i påsk. Vi försöker få till en skogsvårdsplan och anlitat en konsult. Vi planerar att gallra längs vägar, information om det på årsmötet. Vi kommer att informera om var hundar får vara och bada. Det har varit en diskussion om bastuansvarig men utan något beslut. Vi kommer att på årsmötet informera en del om status på bryggan, förra årets motioner, nycklar mm. Vi beslutade att tillåta helikopterflygning under en dag för perioden v. 28-31. Hoppas vi ses på årsmötet lördag 27 april kl. 10:00. /Styrelsen

 

 

Kort rapport från styrelsemöten

Fortfarande en god ekonomi som beror på att vi inte kommit till skott med bryggbytet vid Källviksudd. Anledning till att vi inte rivit och ersatt med flytbryggor är formalia runt strandskyddsdispens och bygglov. Mer om det rapporteras på årsmötet. Flytbryggan är dock köpt villkorad med att vi får erforderliga lov.

Annars har det varit mycket runt läckande frigolit från gästbryggan och badbryggan. Förhoppningsvis har vi löst de flesta påpekanden vi fått från SMOF och kan få till bra ersättningsbryggor innan sommaren. Vi har även beslutat klippa en hel del vass under året och ska därför anlita en entreprenör.

Förra årets motioner om gallring och fällning av ”dungen” vid Utgårdsvägen har arbetats med under året och vi har fått in olika typer av offerter och kostnadsbedömningar. Vi kommer nu att utföra fällningen som en vedhelg och göra en ny gallringsplan som har inriktning på ”rekreation”.

En annan fråga som bubblat upp är våra nycklar till bommar, grindar och bastun. Det är ganska många nycklar i omlopp och vi vet inte alltid var de finns efter ägarbyten. Vi kommer ta upp frågan på årsmötet för att höra stämmans åsikt. Kostnaden är ca 100 000 kr för att byta nyckelsystem.

Som vanligt inför årsmötet så saknas det förtroendevalda så om P-A Söderdahl hör av sig så vet ni varför. Just nu saknas en person till valberedningen och minst en till styrelsen.

Vi ses den 27 april!

/Styrelsen

Information om Sund Sånö för nya och gamla fastighetsägare

För att slippa leta igenom hela hemsidan eller ställa frågor till grannar och förtroendevalda har vi skapat ett välkomstbrev för nya fastighetsägare med information från A-Ö. Även befintliga fastighetsägare har kanske behov av att läsa det ibland. Dokumentet finns under Dokument på hemsidan om man är inloggad. Saknar ni inloggning så skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller fyll i kontaktformuläret.
/Styrelsen

Ny fastighetsägare på Sund Sånö

Som ny fastighetsägare är det viktigt att man meddelar ägare, utdelningsadress, mobilnummer samt e-postadress för smidigare kommunikation. Skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller fyll i kontaktformuläret under Kontakt på hemsidan.
/Styrelsen

Uppdaterade hamnregler

Nu finns uppdaterade hamnregler i enlighet med senaste årsmötet. Läs mer under ”Hamnar” där det även finns en bifogad fil.