Väder Muskö

Kort rapport från senaste styrelsemötet

 

Diskussion om hur vi ska arkivera våra dokument i framtiden där någon form av molntjänst känns mest relevant.

Styrelser ser över möjligheten till ny hemsida med fler funktioner.

Styrelsen beslutade att medlemsmatrikeln skall uppdateras varje kvartal.

Resultaträkningen ser ut att hamna på budgeterat resultat.

Beläggningen av Sundsvägen och del av Myrstigen är klar och blev bra. Återstående grusvägar justeras och förbättras under 2018.

Prisutvärdering av olika typer av flytbryggor till Källviksudd diskuterades. Ett underlag skall vara klart till årsmötet, helst tidigare.

Båt- och motorstölder diskuterades och om det är något vi kan göra. Vakter kändes uteslutet och kameror möjliga men enklast kanske någon form av belysning. Frågan tas vidare.

Diskussion om att använda först arbetsdagen till både bryggor och att slå slyn.

Vägbommen på Sundshamn undersöks om den går att bygga om lika Källviksudd så att nyckeln sitter kvar

Det kommer bli en syn med Skanova efter att de grävt klart all fiber

Bastuaggregatet har rostat sönder och kommer att bytas

Badbryggan vid Lilla Badet står på land och släpper ifrån sig frigolitkulor.

 

På nästa styrelsemöte är temat vakanser och vi hjälper varandra att hitta möjliga kandidater till föreningen.

Styrelsen gick igenom förslag till välkomstbrev för nya medlemmar.

 

Nästa styrelsemöte hålls 13 januari.