Väder Muskö

Kort rapport från styrelsemötet 19 augusti

 

 • Diskussion om förbättring av hemsidan.

 • Avstämning av betalda avgifter och ekonomigenomgång.

 • Beslut att bara belägga Sundsvägen och del av Myrstigen. Återstående grusvägar justeras och förbättras.

 • Alla uppgifter som SMOF erlade oss är utförda. Det som återstår är en enkät som skall vara klar under 2018.

 • Behovet av båtplatser med avseende på vilken längd vi skall ersätta den gamla med redovisades. Teoretiskt skulle 66 m, dvs. brygglängd om 33 kunna kortas ner om vi tar bort extern uthyrning. Styrelsen beslöt att föreslå årsmötet att pålbryggan byts hösten 2018 med en lika lång brygga som befintlig.

 • Styrelsen beslutade att inte tillåta uppställning av båttrailers vid Sundshamn under sommarhalvåret.

 • Vi ska inte låta andra än föreningen ta hand om gagnvirke på föreningens mark framöver.

 • Styrelsen ska påminna tomtägare att lägga upp ris o dyl. på allmänning förutsätter att man eldar upp det inom en vecka.

 • Bastubryggan lagad.

 • Det blev midsommarfirande även i år. Det mesta fungerade och nästa år finns det även frivilliga till aktivitetsgruppen som byter namn till ”Aktivitetsgrupp för midsommarfirande”. Styrelsen beslutade om att investera i ett tält för musikanter som är enklare att montera.

 • Just nu är det vakanser på ordförandeposten och till årsmötet 2018 även Grönområdesansvarig. Vi behöver även se över hanteringen av nycklar hur det skall hanteras. Även simskolan kommer inom kort behöva nya ansvariga.

 • Styrelsen gick igenom skrivelse från en tomtägare och skickar ett svar.

 • Nästa styrelsemöte är 21 oktober.

 

 

/Styrelsen