Väder Muskö

Den tredje juni träffades Sunds tomtägarförenings styrelse för ett ordinarie styrelsemöte. Samtliga styrelsemedlemmar var närvarande.

 

Frågor som behandlades var:

 

 • Att avgiftsdebitering även detta år mailas ut

 • Genomgång och revidering av årets budget efter beslut på årsmötet

 • Genomgång av ny offert på asfaltering av grusvägar

 • Uppdatering av hamn- och bryggregler efter svar från SMOF och beslut om inlösen av bommar

 • Beslut om hur utbyte och inlösen av bommar går till

 • Utredningsuppdrag på hur lång flytbryggan på Källviksudd ska bli

 • Beslut om att slå alla ängar en gång per år

 • Beslut om att i fortsättningen fälla träd på arbetsdagar

 • Genomgång av förberedelser till simskolan

 • Avstämning av läget med midsommarfirande då vi inte i år har en aktivitetskommitté.

  • Följande är klart: Musikerna, björkruskor till lövningen, elanslutning och högtalare. Även bullar och Festis till barnen.

  • Följande är inte klart: Att löva stången i förväg vid ca kl. 10 och sätta upp tälten samt ta ner tälten efteråt.