Väder Muskö

Nu finns det en aktuell medlemsmatrikel uppdaterad. Hittar ni fel kontakta styrelsen.

Kort rapport från styrelsemötet 180224
Ett lite kortare möte än vanligt i ett härligt Sund Sånö i vinterskrud och minusgrader. Vi gick en igenom en historisk tillbakablick på intäkter och utgifter för att kunna komma med förslag på årsmötet om bryggor vid Källviksudd. Nu vet vi vad vi behöver ha för likvidsaldo vid årets slut för att kunna hantera våra driftskostnader. Sedan ägnade vi resten av tiden att diskutera årsmötet. Det var allt från formalia, motioner, praktiska saker till valberedningen. Årsmötet hålls 21 april kl. 10:00 på Muskö Hembygdsgård. Under övrigt beslutade styrelsen att upprätta ett lite bättre anläggningsregister eller inventarieförteckning.
/Styrelsen

Båt & båtmotorstölder i Sundshamn!

Vi har fått information om att det har varit stölder av 5 båtmotorer i Sundshamn! 
Tjuvarna har skurit loss båtarna, bogserat dom till Tuppudden och där tagit av motorerna. 
Polisen hittade båtar som körts till ett varv.

En båt har gps tracker och är åter hos båtägaren. 

Polisen har stoppat en lastbil, som skulle på Polenfärjan, för kontroll och hittade då ett antal stulna båtmotorer!

Stulna båtar

90aed005 8173 4fc9 b008 c8ef1cb03992 medium

Kort rapport från styrelsemötet 19 augusti

 

 • Diskussion om förbättring av hemsidan.

 • Avstämning av betalda avgifter och ekonomigenomgång.

 • Beslut att bara belägga Sundsvägen och del av Myrstigen. Återstående grusvägar justeras och förbättras.

 • Alla uppgifter som SMOF erlade oss är utförda. Det som återstår är en enkät som skall vara klar under 2018.

 • Behovet av båtplatser med avseende på vilken längd vi skall ersätta den gamla med redovisades. Teoretiskt skulle 66 m, dvs. brygglängd om 33 kunna kortas ner om vi tar bort extern uthyrning. Styrelsen beslöt att föreslå årsmötet att pålbryggan byts hösten 2018 med en lika lång brygga som befintlig.

 • Styrelsen beslutade att inte tillåta uppställning av båttrailers vid Sundshamn under sommarhalvåret.

 • Vi ska inte låta andra än föreningen ta hand om gagnvirke på föreningens mark framöver.

 • Styrelsen ska påminna tomtägare att lägga upp ris o dyl. på allmänning förutsätter att man eldar upp det inom en vecka.

 • Bastubryggan lagad.

 • Det blev midsommarfirande även i år. Det mesta fungerade och nästa år finns det även frivilliga till aktivitetsgruppen som byter namn till ”Aktivitetsgrupp för midsommarfirande”. Styrelsen beslutade om att investera i ett tält för musikanter som är enklare att montera.

 • Just nu är det vakanser på ordförandeposten och till årsmötet 2018 även Grönområdesansvarig. Vi behöver även se över hanteringen av nycklar hur det skall hanteras. Även simskolan kommer inom kort behöva nya ansvariga.

 • Styrelsen gick igenom skrivelse från en tomtägare och skickar ett svar.

 • Nästa styrelsemöte är 21 oktober.

 

 

/Styrelsen

               Simskolans avslutning lördag den 29 juli 

Efter tre veckors simskola med märkestagning var det dags för avslutning. Plask & lek- och Simskolegrupperna visade upp vad de lärt sig och diplom delades ut. Alla barn som deltagit i simskolan bjöds på Festis och bulle. Promotion genomfördes för Kandidaterna och Magistrarna.

Ett Elitmärke togs av Roland Jonsson,som började i simskolan för precis 50 år sedan! För att ta Elitmärke krävs att man tar 11 Guldmagistrar. 

Sjöräddningen kom på besök med räddningsbåten Marc Wallenberg och lade till vid båtbryggan vid Källviksudd. Intresserade fick gå ombord och titta på båten och personalen berättade om sitt viktiga arbete som är helt ideellt.

Det har varit ett hårt tryck på simskolan i år. Simskolan är avsedd för boende i Sund/Sånö men antalet utomstående ökar. Vecka 2 fick inte alla plats tyvärr. 

Lite statistik:

103 st inskrivna (74 "Sundare" och 29 utomstående).

261 märken togs och 143 simborgarmärken.

Simskolekommittén (Susanne Hage och Jenny Ström) har lovat att jobba med simskolan 2018. Om simskolan ska fortsätta behöver nya ledamöter ta vid. Anmäl er till Valberedningen redan nu så att vi kan gå parallellt nästa år.

Kort rapport från styrelsemöte 2018-01-13

Vi har fortfarande inte kommit till beslut om en modernare hemsida. Fortsättning följer. Styrelsen beslöt att utöka funktionaliteten i vårt ekonomiredovisningsprogram. Likvidsaldot är fortfarande bra men resultatet för 2017 är väldigt blygsamt. Det är beroende på de investeringar vi gjort på vägarna. Fortsatt diskussion om kommande investeringar och då framförallt ny brygga vid Källviksudd. Våra grusvägar ska justeras och förbättras under 2018 och omfattningen diskuterades kopplat till en rimlig budget. Arbetet med ny brygga vid Källviksudd uppdaterades med undersökning av miljökonsekvenser vid olika materialval samt olika tidsscenarior. Även rivningen av den befintliga diskuterades med nya infallsvinklar för att spara kostnader. Styrelsen beslutade att öka nyckeldepositionen för externa båtplatshyrare till 1000 kr.

Badbryggan vid Lilla Badet ska förses med grövre kätting och längre spång under året. Valberedningen var på plats och diskussion om våra vakanser. Förhoppningsvis kan vi vara fulltaliga under 2018. Styrelsen beslöt att skaffa ett nytt tält till midsommarfirandet, helst ett som är lätt att sätta upp.
Nästa styrelsemöte hålls 24 februari. Årsmötet hålls 21 april. 
/Styrelsen

För att slippa leta igenom hela hemsidan eller ställa frågor till grannar och förtroendevalda har vi skapat ett välkomstbrev för nya fastighetsägare med information från A-Ö. 
Även befintliga fastighetsägare har kanske behov av att läsa det ibland. Dokumentet finns under Dokument på hemsidan om man är inloggad. 
Saknar ni inloggning så skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller fyll i kontaktformuläret.
/Styrelsen

Kort rapport från senaste styrelsemötet

 

Diskussion om hur vi ska arkivera våra dokument i framtiden där någon form av molntjänst känns mest relevant.

Styrelser ser över möjligheten till ny hemsida med fler funktioner.

Styrelsen beslutade att medlemsmatrikeln skall uppdateras varje kvartal.

Resultaträkningen ser ut att hamna på budgeterat resultat.

Beläggningen av Sundsvägen och del av Myrstigen är klar och blev bra. Återstående grusvägar justeras och förbättras under 2018.

Prisutvärdering av olika typer av flytbryggor till Källviksudd diskuterades. Ett underlag skall vara klart till årsmötet, helst tidigare.

Båt- och motorstölder diskuterades och om det är något vi kan göra. Vakter kändes uteslutet och kameror möjliga men enklast kanske någon form av belysning. Frågan tas vidare.

Diskussion om att använda först arbetsdagen till både bryggor och att slå slyn.

Vägbommen på Sundshamn undersöks om den går att bygga om lika Källviksudd så att nyckeln sitter kvar

Det kommer bli en syn med Skanova efter att de grävt klart all fiber

Bastuaggregatet har rostat sönder och kommer att bytas

Badbryggan vid Lilla Badet står på land och släpper ifrån sig frigolitkulor.

 

På nästa styrelsemöte är temat vakanser och vi hjälper varandra att hitta möjliga kandidater till föreningen.

Styrelsen gick igenom förslag till välkomstbrev för nya medlemmar.

 

Nästa styrelsemöte hålls 13 januari.

Den tredje juni träffades Sunds tomtägarförenings styrelse för ett ordinarie styrelsemöte. Samtliga styrelsemedlemmar var närvarande.

 

Frågor som behandlades var:

 

 • Att avgiftsdebitering även detta år mailas ut

 • Genomgång och revidering av årets budget efter beslut på årsmötet

 • Genomgång av ny offert på asfaltering av grusvägar

 • Uppdatering av hamn- och bryggregler efter svar från SMOF och beslut om inlösen av bommar

 • Beslut om hur utbyte och inlösen av bommar går till

 • Utredningsuppdrag på hur lång flytbryggan på Källviksudd ska bli

 • Beslut om att slå alla ängar en gång per år

 • Beslut om att i fortsättningen fälla träd på arbetsdagar

 • Genomgång av förberedelser till simskolan

 • Avstämning av läget med midsommarfirande då vi inte i år har en aktivitetskommitté.

  • Följande är klart: Musikerna, björkruskor till lövningen, elanslutning och högtalare. Även bullar och Festis till barnen.

  • Följande är inte klart: Att löva stången i förväg vid ca kl. 10 och sätta upp tälten samt ta ner tälten efteråt.